„U źródeł Wiaru – być bliżej siebie”

„U źródeł Wiaru – być bliżej siebie”

  • Projekt realizowany przezNieformalna pn. Grupa inicjatywna Jureczkowa.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
1) Powstał herb wsi Jureczkowa. Ogłoszono konkurs rysunkowy dla dzieci na najciekawszą propozycję herbu wsi Jureczkowa. Następnie zorganizowano zebranie mieszkańców, które miało na celu wspólne omówienie przygotowanych przez dzieci propozycji. W wyniku debaty podjęto decyzję o umieszczeniu w herbie wsi bociana oraz kościół ( najczęściej malowane przez dzieci). Sam Herb po raz pierwszy zaprezentowano podczas Święta Kwiatów 21.08.2016 r., a następnie zawieszono w sali głównej Świetlicy Wiejskiej. 11.09.2016 r. w trakcie Dożynek Gminnych w Ustjanowej, herb zdobił stoisko Koła Gospodyń Wiejskich z Jureczkowej.
2) Zorganizowano warsztaty artystyczne.
– 28.07.2016 r. w świetlicy wiejskiej rozpoczęły się warsztaty artystyczne, na które zaproszono członkinie Klubu Seniora „Radość Życia” z Krościenka. Panie poprowadziły zajęcia z bibułkarstwa, które zainteresowało zarówno dzieci, młodzież, oraz dorosłych.
– 02.08.2016 r. na zaproszenie Grupy Inicjatywnej, przybył lokalny artysta, m.in. malarz – p. Bolesław Bis z Ropienki, który w trakcie spotkania rozpoczął malowanie kolejnego ze swych dzieł. Samo malowanie poprzedziła prelekcja artysty na temat sztuki malowania.
– 04.08.2016 r. warsztaty artystyczne odbyły się z udziałem mieszkających w Jureczkowej malarek – amatorek, które zaprezentowały uczestnikom technikę malowania farbami akrylowymi. Na zakończenie warsztatów artystycznych uczestnicy mieli za zadanie stworzenie wspólnego obrazu na ścianie sali głównej świetlicy wiejskiej, w rezultacie powstało dzieło o nazwie „Nasz Świat”, które do dziś zdobi salę główną swietlicy.
3) Wybudowano wiatę z paleniskiem. Konstrukcję wiaty wykonała firma, która została wyłoniona w ramach przetargu. Pozostałe prace wykonali mieszkańcy, którzy przez kilka kolejnych tygodni, niemal codziennie zbierali się by dokończyć pracę. Budowała zakończyła się 17.08.2016 r. Mieszkańcy zyskali nowe miejsce wspólnych spotkań.
4) Zorganizowano Święto Kwiatów. W przygotowania do Świeta. Kwiatów zaangażowali się niemal wszyscy mieszkańcy Jureczkowej, a także mieszkańcy sąsiednich wsi, oraz Szkoła Podstawowa w Wojtkowej i Gimnazjum w Wojtkówce. Ciekawy program artystyczny, zabawy, konkursy, a także wspólna biesiada przy ognisku przyciągnęły do Jureczkowej ponad 200 osób z różnych miejscowości na Podkarpaciu. Święto Kwiatów stanie się dorocznym świętem Jureczkowej.
5)Wydano ulotkę informacyjną o wsi. Ulotka została wydana w 500 egz. Odbiorcami ulotki są głównie mieszkańcy Bieszczad, a także turyści odwiedzający Bieszczady, oraz byli mieszkańcy Jureczkowej (Polska, kraje UE, Ameryka) – mieszkańcy zyskali narzędzie promocji atrakcji turystycznych wsi.
6) Wydano gazetkę historyczną o Jureczkowej. W ustalenie nieznanej historii wsi zaangażowano starszyznę, zorganizowano spotkanie z potomkami ostatnich właścicieli dóbr ziemskich w Jureczkowej (obecnie mieszkającymi we Wrocławiu), nawiązano również kontakt z przedwojennymi mieszkańcami wsi. W rezultacie obecni mieszkańcy mogą zapoznać się z historią swojej wsi. Gazetkę wydano w 1000 egz.
7) Zorganizowano konkurs wiedzy o wsi Jureczkowa. Konkurs wiedzy okazał się doskonałym sposobem na sprawdzenie przyswojonych przez odbiorców gazetki historycznej informacji. Zainteresowanie historią wykazali zarówno dorośli, jak i dzieci.