„Śladami kultury i tradycji – Ratujemy kapliczkę św. Jana Nepomucena”

„Śladami kultury i tradycji – Ratujemy kapliczkę św. Jana Nepomucena”

Celem głównym projektu: „Śladami kultury i tradycji – Ratujemy kapliczkę św. Jana Nepomucena”, było zwrócenie uwagi lokalnego środowiska na potrzebę dbałości o obiekty historyczne w tym drobne obiekty sakralne jako pozostałości dziedzictwa kulturowego na terenie Parafii Tarnawa Górna i zadbanie o nie w oparciu o zasoby własne i współpracę w tym zakresie z lokalnymi instytucjami i organizacjami. Dobrem wspólnym w tym projekcie były różnorodne kapliczki i krzyże przydrożne. W ramach działań projektowych zrealizowano:
1) Wyremontowano gruntownie główny obiekt projektowy – murowaną kapliczkę Św. Jana Nepomucena w Tarnawie Górnej poprzez: wzmocnienie fundamentów żelbetonowym pierścieniem, odnowienie elewacji wewnętrznej i zewnętrznej, całkowitą wymianę zadaszenia(konstrukcja i pokrycie), wymianę okien, założenie zabezpieczeń w postaci okuć z blachy gzymsów i parapetów oraz odrestaurowanie drewnianej figury św. Jana Nepomucena. Wokół kapliczki uporządkowano teren przez: wycięcie zakrzaczeń, ścinkę większych drzew przysłaniających widok na kapliczkę oraz odcinających promienie słoneczne, wyrównanie terenu i zasadzenie ozdobnych krzewów i iglaków. Do uzupełniania pozostało jedynie wycięcie jeszcze kilku dużych drzew(wykona to firma specjalistyczna) oraz położenie wierzchniej farby na elewację zewnętrzną – pracom tym przeszkodziła zbyt niska temperatura powietrza w końcowych dniach listopada. Zakończenie tych prac przeniesiono na wiosenne cieplejsze dni zgodnie z wymogami technologicznymi i warunkami nanoszenia farby na elewacje zewnętrzną.
2) Poprawiono wizerunek otoczenia i uporządkowano terenu wokół 6 obiektów poprzez wykarczowanie zakrzaczeń, przycięcie gałęzi pobliskich drzew, wyrównanie terenu i zasadzenie krzewów ozdobnych i iglaków. 3)Poprawiono wizerunek innych pozostających na co dzień bez opieki obiektów(po korekcie 3 sztuk: murowana kapliczka na Gruszce obok lasu, na Gruszce kapliczka Miłosierdzia, murowana kapliczka na Marku) – przez oczyszczenie wnętrza murowanych kapliczek, uzupełnienie tynku na zewnątrz i konserwacje ścian przez odmalowanie.
4) Opracowano tekst, wykonano i ustawiono tablicę informacyjną zawierającą historię powstania kapliczki Św. Jana Nepomucena oraz biografię świętego.
5) Sporządzono dokumentację obiektów sakralnych poprzez sporządzenie fotografii i opisu dla potrzeb folderu-przewodnika turystycznego i wydrukowano 100szt. tego przewodnika. Opracowano także materiał do multimedialnego przewodnika do zamieszczenia go na stronie internetowej.
6) Zwiększono ruch turystyczny wokół w/w obiektów przez dostarczenie przewodnika i interesujących informacji historycznych.
Odremontowaną kapliczką zaopiekuje się na stałe Rada Sołecka wsi Tarnawa Górna oraz I-szy Krąg Rodzin Domowego Kościoła.
Dodatkowo wykonano prace nie ujęte pierwotnie w projekcie: obok kapliczki Miłosierdzia na Gruszce wstawiono w miejsce 3-ch drewnianych krzyży wykonany ze stali nierdzewnej 8-mio metrowej wysokości Krzyż Jubileuszowy jako pamiątkę 1050-lecia Chrztu Polski oraz uporządkowano