„Osiedle Artystyczne – warsztaty aktywizujące dzieci z terenu gminy Ustrzyki Dolne”

„Osiedle Artystyczne – warsztaty aktywizujące dzieci z terenu gminy Ustrzyki Dolne”

  • Projekt realizowany przezŚwietlica Środowiskowa Caritas w Ustrzykach Dolnych

Głównym celem projektu było wzmocnienie działań świetlicy środowiskowej poprzez wsparcie
merytoryczne i finansowe warsztatów aktywizujących dzieci. Pośrednim celem stało się utworzenie
swoistego punktu integracji społecznej dla całych rodzin z różnych środowisk zamieszkujących
teren gminy Ustrzyki Dolne.
Projekt polegał głownie na aktywnym włączeniu dzieci w prace świetlicy środowiskowej, których
celem było przygotowanie prezentacji swoich dzieł wytworzonych, wyuczonych podczas
uczestnictwa w warsztatach. I tak należy tu wymienić:
Warsztaty artystyczne
1. cykl 8 spotkań, dla 60 dzieci, każde o innej tematyce, trwające około 4 godziny. Na każdym
spotkaniu wolontariusze uczyli dzieci nowych technik, np. decoupage, malowania, masy solnej
robienia kartek okolicznościowych, stempelków, aniołków, itd. Wszystkie prace zostały
zaprezentowane w trakcie dwutygodniowej wystawy w Kościele.
2. Konkurs plastyczny „Afryka oczami dziecka”. Konkurs dedykowany był dla wszystkich chętnych
dzieci, ogłoszony w parafii, jak również na tablicach ogłoszeń przy kościele. Prace były wykonane
dowolną techniką. Można je było oglądać podczas dwutygodniowej wystawy prac w Kościele.
Zwycięzcy konkursu ogłoszeni zostali w trakcie popularnego festynu parafialnego organizowanego
w ostatnią niedzielą sierpnia 2016 r. Rozdano 40 nagród dla dzieci.
3. Warsztaty artystyczne wyjazdowe dla 60 dzieci w galerii barak w Czarnej. W ramach warsztatów
odbyły się zajęcia z ceramiki, stemplowania wraz z wykładem dla dzieci dotyczącym technik
wykonywania prac artystycznych.

Ponadto odbywały się cykliczne warsztaty muzyczne dla dzieci, efektem czego było przygotowanie dzieci do wspólnego nagrania płyty z kolędami. Płyta stanowi swoistą wartość dodaną projektu – okazało się bowiem że „Osiedle Artystyczne” żyje poza formą wsparcia finansowego, utrwalone zostały zachowania aktywizujące zarówno uczestników jak i ich rodziców. Uzyskano dzięki temu funkcjonalny mechanizm wpływający na kreowanie alternatywnego wpływania na spędzanie wspólne czasu wolnego.