„Ustrzycka Szkoła Rodzenia – Gdzie świadomość króluje, zdrowie przyszłych pokoleń kształtuje”

„Ustrzycka Szkoła Rodzenia – Gdzie świadomość króluje, zdrowie przyszłych pokoleń kształtuje”

  • Projekt realizowany przezFundacja Zdrowia na rzecz Szpitala Miejskiego w Ustrzykach Dolnych

Głównym celem projektu było zaspokojenie potrzeb edukacyjnych oraz zwiększenie aktywności
i świadomości mieszkańców powiatu w zakresie wiedzy na temat ciąży, porodu, połogu i opieki nad
noworodkiem. Realizatorzy projektu chcieli pomóc rodzicom w bardziej świadomym przeżywaniu ciąży, a także przygotować do aktywnego uczestnictwa w narodzinach dziecka. Kładziono nacisk przede wszystkim na przygotowanie przyszłych Rodziców do nowej roli, którą przyjmą na siebie z chwilą narodzin dziecka.
Zajęcia projektowe nie ograniczały się tylko do omówienia fizjologii ciąży i samego porodu, ale również
obejmowały zajęcia na temat opieki nad maluszkiem, diety dla młodej mamy, zabiegów pielęgnacyjnych oraz karmienia. Zwrócono również szczególną uwagę na rolę przyszłego Taty.
Ze względu na dużą ilość chętnych w okresie trwania projektu zorganizowano 18 trzygodzinnych spotkań z przyszłymi rodzicami. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu i wzięło w nich udział 20 osób. Spotkania miały formę wykładów, pokazów, prezentacji oraz ćwiczeń praktycznych i fizycznych. Uczestnicy Szkoły Rodzenia zdobyli wiedzę i umiejętności potrzebne do odbycia świadomego porodu oraz opieki nad noworodkiem. Pomocą zostały objęte wszystkie chętne osoby. Mamy były rekrutowane podczas okresowych badań w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym oraz Poradni „K” działających w SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych, kierowane były przez lekarzy ginekologów prowadzących gabinety prywatne lub zgłaszały się samodzielnie po przeczytaniu informacji na plakatach lub stronach internetowych. Zajęcia prowadzone były bezpłatnie i mogły w nich uczestniczyć wszystkie chętne pacjentki bez względu na ich statut ekonomiczny. Otrzymane dofinansowanie przeznaczono na zakup niezbędnego sprzętu (tj. worki saco, projektor multimedialny, radioodtwarzacz, maty do ćwiczeń, poduszki, aparaty TENS, wałki do masażu, fantomy noworodka, hantle, czajnik, kubki )dzięki czemu zwiększono komfort i atrakcyjność prowadzonych zajęć. Wykłady prowadzone były w formie prezentacji multimedialnych, a uczestniczki zajęć mogły wykonywać ćwiczenia praktyczne i fizyczne, wykorzystując profesjonalny sprzęt. Zadbano też o wygodę kursantek, w trakcie trzygodzinnych zajęć mogły napić się ciepłej herbaty lub odpocząć wygodnych fotelach saco.