„Tradycja, integracja i dobra praktyka. Stwórzmy coś, co na długo zostanie w pamięci”

„Tradycja, integracja i dobra praktyka. Stwórzmy coś, co na długo zostanie w pamięci”

  • Projekt realizowany przezStowarzyszenie Przyjazna Szkoła przy ZSD w Lesku

Projekt realizowany był w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku. Zajęcia prowadzone były w pracowniach ZSTiA, wyposażonych w profesjonalny sprzęt. W ramach projektu odbywały się spotkania organizacyjne z ekspertami prowadzącymi zajęcia oraz rekrutacja młodzieży na poszczególne warsztaty z rękodzieła ludowego- warsztaty garncarskie, bibuł karskie, wikliniarskie, kulinarne oraz zajęcia z historii lokalnej w obiektywie łączniew zajęciach wzięło udział 40 uczniów.
Zajęcia odbywały się w pracowniach i warsztatach szkolnych wyposażonych min. w koła garncarskie, piec do wypalania gliny, pracownie komputerowe, oraz pracownie do zajęć praktycznych.
W ramach powyższych zajęć młodzież mogła wypróbować własne siły i zdolności w tworzeniu sztuki ludowej i kulinarnej. Na zajęciach z historii w obiektywie powstała praca multimedialna pt. „Moja mała ojczyzna wczoraj i dziś”, prezentacja przedstawia zdjęcia z życia codziennego naszych pradziadków i dziadków.
W ramach projektu powstały prace które zaprezentowano w Dnia Tradycji Lokalnej, który odbył się 17.11.2016 roku w siedzibie ZSTiA w Lesku. W dniu tym wzięło udział ok. 270 zaproszonych uczniów szkół gimnazjalnych, to więcej niż zakładał projekt o ok. 170 uczniów. Wysoka frekwencja świadczyła o dużym zainteresowani imprezą wśród uczniów szkół gimnazjalnych. W trakcie realizacji projektu prowadzona była promocja projektu poprzez plakaty, foldery, artykuły w Echach Bieszczadów, kwartalniku powiatu leskiego, na stronie internetowej ZSTiA oraz Stowarzyszenia Przyjazna Szkoła przy ZSD w Lesku.
W ramach projektu powstała praca multimedialna na CD pt. „Moja mała ojczyzna wczoraj i dziś”, która została przekazana do lokalnych szkół gimnazjalnych oraz przepisy kulinarne wydane w formie broszury, naczynia z gliny szkliwione, ozdoby z wikliny i bibuły. Działania te również wpisały się w promocję realizowanego projektu.
W ramach projektu zakupiono materiały nietrwałe(bibuła- krepina, drut florystyczny, wiklina, glina garncarska) oraz trwałe takie jak: toczki- stoły garncarskie- 3 szt., narzędzia ceramiczne- 1 komp., nożyczki – 10 szt.nożyczki do gałęzi – 5 szt., noże ogrodnicze sierpaki 5 szt.,CD- 15 szt. Z prezentacja multimedialną” Moja mała ojczyzna wczoraj i dziś”, pendrive 1 szt., aparat fotograficzny 1 szt. Wydano 145 szt. poradniczka z przepisami kulinarnymi
Beneficjenci projektu uczestniczący w zajęciach otrzymali zaświadczenia potwierdzające w nich udział.
Zadaniem projektu było pokazanie młodzieży, że można i powinno się dbać o przekazywanie tradycji, która buduje więzi nie tylko w społeczeństwie lokalnym, ale i w domach rodzinnych. Mamy nadzieję, że nabyte umiejętności i wiedza zostaną wykorzystane przez uczestników projektu w swoich domach rodzinnych. Projekt korzystnie wpłynął na wzmacnianie patriotyzmu lokalnego, podejmowania inicjatyw społecznych przez młodzież, promowanie tradycji i historii regionu oraz produktów lokalnych.Dzięki realizacji projektu i zaangażowaniu młodzieży społeczność lokalna dowiedziała się o inicjatywie młodzieżowej na rzecz kultywowania