„Solińskie wspomnienia sprzed lat”

„Solińskie wspomnienia sprzed lat”

  • Projekt realizowany przezKoło Gospodyń Wiejskich z Równi

Celem głównym projektu było budowanie więzi międzyludzkich poprzez organizację spotkania byłych mieszkańców Soliny, obecnie rozproszonych po Bieszczadach oraz poprzez wspólne działania przy tworzeniu Różanego Zakątku i placu zabaw dla dzieci.
Spotkanie pt: „Solińskie wspomnienia sprzed lat” poprzedzone zostało następującymi działaniami:
1. Zorganizowano spotkanie organizacyjne podczas, którego zapoznano z celami projektu i
zaplanowanymi działaniami.
2. Zebrano dokumentację, czyli zdjęcia i wywiady z osobami, które 50 lat temu zostały przesiedlone
z przeznaczonej pod Zalew Soliński wsi Solina do wielu innych miejscowości bieszczadzkich. Efektem pracy była wystawa „Solina, tak tam było”, która zaprezentowano podczas spotkania w świetlicy wiejskiej w Równi oraz film z wywiadami byłych mieszkańców Soliny.
3. Stworzono „Różany Zakątek” – część placu zabaw przeznaczono pod miejsce odpoczynku dla dorosłych, przekopano rabaty, zasadzono różane krzewy (przekazane przez darczyńcę) oraz ozdobne drzewka, wykonano i zamontowano ławeczki. Powstało miejsce gdzie mieszkańcy wsi będą mogli wraz ze swoimi dziećmi, koleżankami i przyjaciółmi spędzać miło czas.
4. Przeniesiono urządzenia z dawnego przyszkolnego placu zabaw ( szkołę zlikwidowano 2 lata temu) na teren koło boiska sportowego w centrum wsi. Urządzenia odnowiono i zamontowano. Zamontowano dodatkowo stolik z siedziskami i ławeczki dla dzieci. Dodatkowe urządzenia zostaną zamontowane na placu na wiosnę i będą przekazane przez Burmistrza Ustrzyk Dl.
5. Zaoszczędzone pieniądze ( po otrzymaniu zgody ODL) przeznaczono na doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej. Zakupiono piekarnik, kuchenkę gazową i zestaw półmisków. Zakupione urządzenia zostały profesjonalnie zabudowane cegłą klinkierową, zamontowano blat. Prace zostały wykonane wolontarystycznie przez mieszkańca wsi.
6. Zorganizowano spotkanie „Solińskie wspomnienia sprzed lat”. Zaproszenia wysłano do 150 osób,
byłych mieszkańców Soliny. Na spotkanie zorganizowane w świetlicy wiejskiej przybyło 120 osób.