„Odnajdujemy nasze korzenie”

„Odnajdujemy nasze korzenie”

  • Projekt realizowany przezGrupa nieformalna pn. Grupa "Ellines"

Projekt był realizowany na terenie miejscowości Krościenko historycznie związanej z pobytem Greków w Bieszczadach. W roku 1951 do Krościenka przybyła pierwsza grupa uchodźców, którzy przez kolejne lata tworzyli w dużej mierze społeczność miejscowości. Stworzyli oni Spółdzielnię „Nowe Życie”, która w dalszym ciągu włącza się w życie miejscowości. Jednym z miejsc gdzie były organizowane wydarzenia związane ze spotkaniem Greków był budynek byłej Szkoły Podstawowej w Krościenku.
W ramach projektu:
• ok. 1000 mieszkańców wsi Krościenko oraz okolicznych miejscowości wzięło udział w Dniach kultury greckiej i polskiej; • ok. 300 osób brało udział w degustacji przygotowanego poczęstunku; • odbył się koncert zespołów popularyzujących muzykę grecką; • uporządkowano teren wokół świetlicy wiejskiej: • zniwelowano i przygotowano teren obok szkoły pod uroczyste spotkanie; • przygotowano prezentację multimedialną o pobycie Greków w Bieszczadach i o projekcie „Odnajdujemy nasze korzenie”; • przygotowano wystawę fotografii; • zorganizowano spotkanie podsumowujące z udziałem mieszkańców i zaproszonych gości; • dokonano rewitalizacji pomnika Nikosa Belojanisa w Krościenku • wykoszono teren na cmentarzu greckim w Krościenku i jego okolicy;