„Wspólne dobro: teatr”

„Wspólne dobro: teatr”

  • Projekt realizowany przezBieszczadzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Besida"

Projekt „Wspólne dobro: teatr” realizowany był na terenie gminy Czarna. Głównym celem projektu było wsparcie inicjatywy oddolnej – nowo powstałej grupy teatralnej. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy jej członków i innych mieszkańców gminy. Rekrutację przeprowadziliśmy wykorzystując różne formy promocji. W jej wyniku wyklarowała się grupa ok. 15 osób – dzieci, młodzież i dorośli, która uczestniczyła regularnie w cotygodniowych warsztatach teatralnych. Przedmiotem zajęć było doskonalenie warsztatu teatralnego poprzez zadania i ćwiczenia z zakresu świadomości ciała, emisji głosu, pracy z ciałem i głosem, elementarne zadania aktorskie, tworzenie etiud, gier dramowych. Zajęcia prowadził instruktor teatralny, absolwent Akademii Teatralnej w W-wie. Ważnym elementem pracy z grupą warsztatową było spotkanie z Pawłem Jóźwiakiem – Rodanem – reżyserem, scenarzystą, producentem filmowym. Spotkaniom towarzyszyła projekcja filmów reżysera oraz poprojekcyjna dyskusja. W organizacji spotkań pomocy udzieliło nam sołectwo w Czarnej Dln i GDK w Czarnej, w promocji – parafia w Czarnej. Kolejnym działaniem był wyjazd na Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie w celu zapoznania się z praktykami tworzenia teatru w warunkach wiejskich. Wyjazd uświadomił uczestnikom wagę społeczną i kulturalną podobnych działań i zmotywował do dalszego działania. Dwudniowy pobyt, połączony z noclegiem i z wyżywieniem, pozwolił maksymalnie wykorzystać pobyt w Tarnogrodzie na zebranie doznań i doświadczeń artystycznych. Przyczynił się również do integracji grupy. W Tarnogrodzie mogliśmy obejrzeć widowiska z Kaszub, Podhala, Górnego Śląska, Lubelszczyzny, Podlasia przygotowane w różnych estetykach i poetykach. Mogliśmy również uczestniczyć w bardzo rozwijających i kształcących zajęciach warsztatowych z Radą Artystyczną oceniającą występy zespołów. Dofinansowanie wyjazdu zdobyliśmy z Urzędu Gminy Czarna. Po powrocie, ze zdwojoną siłą grupa teatralna przystąpiła do pracy nad spektaklem, którego tematyka była związana z Akcją H -T. Wydarzenie to szczególnie mocno dotyczy społeczności Czarnej. Stopniowo powstał scenariusz oparty na wspomnieniach osób przesiedlonych, dokumentach i przekazach historycznych. Spektakl włączyliśmy w program Obchodów 65 rocznicy Akcji H-T, na który dodatkowo złożyły się: przegląd filmów dokumentalnych poświęconych Akcji H – T 1951, koncert muzyczny grupy ze Striłek z Ukrainy, wystawa fotograficzna Z. Krasowskiego „Wykorzenieni”, poczęstunek kresowy przygotowany przez KGW w Michniowcu i „Babiniec” z Czarnej, wieczór wspominkowy uczestników wydarzeń. Wykupiliśmy licencje na publiczne odtworzenie filmów z zasobów TVP Rzeszów i TVP II.
Spektakl wzbudził wielkie emocje, wzruszenie i zebrał pozytywne recenzje publiczności, w prasie, na portalach społecznościowych. Stworzyliśmy widowisko użyteczne społecznie, oparte na lokalnym potencjale ludzkim i historycznym a aktualna tematyka spektaklu przyczyniła się do międzypokoleniowej integracji środowiska. Sam projekt rozbudził potrzeby kulturalne mieszkańców, a w członkach grupy teatralnej obudził głód dalszego działania.