„Aktywne Bieszczadzkie NGO”

„Aktywne Bieszczadzkie NGO”

  • Projekt realizowany przezGminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

Grupa nieformalna Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego otrzymała dotację 3000,00 na realizację inicjatywy „Aktywne Bieszczadzkie NGO”. Projekt polegał na aktywizacji i integracji środowiska organizacji pozarządowych z terenu Bieszczad oraz na promocji aktywności obywatelskiej i przedstawieniu dobrych praktyk poprzez organizację I Bieszczadzkiego Forum Organizacji Pozarządowych oraz podnoszenie wiedzy w zakresie m.in. współpracy, procedur powołania ngo, stosowania przepisów Ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”. W ramach projektu zorganizowano :
– 3 jednodniowe spotkania po jednym w powiatach: bieszczadzkim w dniu 05.12.2016 r. , leskim w dniu 30.11.2016 r. oraz sanockim w dniu 07. 12.2016 r. Szkolenie obejmowało 2 tematy: – szkolenie skierowane do istniejących organizacji NGO oraz przedstawicieli JST. Szkolenie warsztatowe w zakresie zmian w przepisach obowiązujących organizacje pozarządowe i koniecznego dostosowania dokumentów i działań własnych, w tym w stosunku do Ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 25 września 2015 r. (zmiany od 20.05.2016 r. oraz od 2017 r.); – szkolenie skierowane do przedstawicieli grup nieformalnych mających w planie rejestrację działalności w KRS oraz przedstawicieli JST. Szkolenie warsztatowe w zakresie: procedury powołania ngo, zapoznania się z koniecznymi dokumentami i ich wypełnienie (praca warsztatowa pod kierunkiem eksperta), prawa i obowiązki organizacji – w kontekście aktualnych przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności rejestracji organizacji nieformalnych zgłoszonych w starostwie.
– Konsultacje indywidualne dla grup nieformalnych oraz ngo. Konsultacje dotyczyły m.in. takich tematów jak: porady księgowe, porady prawne, coaching , porady w zakresie współpracy.
– I Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych w dniu 20 listopada 2016 r. Forum zgromadziło na Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych ponad 30 różnych organizacji pozarządowych z ponad setką przedstawicieli, którzy mieli okazję do przedstawienia swoich organizacji, ich sukcesów oraz celów działalności, co zaowocowało kolejnym krokiem w integracji środowiska.
W trakcie IBFOP odbyły się zajęcia warsztatowe w grupach: Wizerunek medialny NGO, promocja organizacji i jej działań, partnerstwo trójsektorowe oraz pobudzenie wrażliwości społecznej. Po uroczystym otwarciu części otwartej forum wykład inauguracyjny „Od wspólnych wartości do dobra wspólnego – czyli jak skutecznie animować społeczności lokalne” – wygłosił Pan Paweł Łukasiak Prezes – Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.
Moderatorem panelu dyskusyjnego „Współpraca 3 sektorów: NGO, samorządy, przedsiębiorcy” była Pani Bernadetta Szczypta – Dziennikarka Radia Rzeszów.
Wydarzenie to stało się doskonałą promocją obszaru rozumianego jako terytorium, ale i obszaru działalności wśród mieszkańców Bieszczad. Pozwoliło na wymianę doświadczeń, dobrych praktyk ale też na nabycie nowych doświadczeń i wiedzy.