About Author

Connect with Me:

30 listopada br. Fundacja Bieszczadzka zakończyła realizację projektu „Rozwijanie i pomaganie przez
wspólne działanie” Projekt powstał w ramach programu Polskie Inicjatywy Poradnicze i realizowany
był w powiecie bieszczadzkim. Jego celem był rozwój instytucjonalny organizacji poradniczej (
Fundacji Bieszczadzkiej) poprzez działania grupy nieformalnej na rzecz integracji uchodźców z Ukrainy
z lokalną społecznością. Odbiorcą działań byli uchodźcy, którzy po 22 lutym 2022 znaleźli schronienie
w Bieszczadach oraz mieszkańcy naszego regionu, którzy tego schronienia sąsiadom w ich tragicznej
sytuacji udzielili. Poprzez cykl 80 godzin poradnictwa rodzinno-pedagogicznego, obywatelskiego,
społeczno-finansowego chcieliśmy podnieść wśród kobiet, dzieci i młodzieży z Ukrainy i osób ich
przyjmujących poczucie bezpieczeństwa, sprawczości i normalności. Z młodzieżą ukraińską i polską
zamieszkująca ustrzycką bursę zrealizowaliśmy cykl warsztatów kreatywnych: były to warsztaty
taneczne i kulinarne. Pozwoliły one zarówno na wzajemną integrację młodzieży jak i zdobycie
nowych kompetencji. Dla mieszkańców gminy Ustrzyki i przybyłych z Ukrainy zorganizowaliśmy
integracyjne ognisko podczas którego śpiewano pieśni polskie i ukraińskie. Projekt zawierał też
działanie, które pozwoliło na rozwój instytucjonalny Fundacji Bieszczadzkiej jako organizacji
poradniczej. Trzy osoby z zespołu Fundacji Bieszczadzkiej ukończyły 3 szkolenia zakończone
otrzymaniem certyfikatu. Były to:

  1. „Elementy dialogu motywującego w rozmowie doradczej”
  2. „Narzędzia coachingowe w rozwoju osobistym i zawodowym”                  
  3. „ABC pomagania dla specjalistów i nauczycieli w pracy z dziećmi i młodzieżą ukraińską w obliczu
    wojny”.

Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) wraz z LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”
(Partner zadania) oraz Bieszczadzkim Uniwersytetem Ludowym (Partner zadania), we
współpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że w dniu 13 października 2023r. specjalnie powołana Kapituła Konkursowa dokonała oceny zgłoszeń i wybrała Wolontariusza i Koordynatora Roku 2023 Korpusu Solidarności Województwa Podkarpackiego
W tym roku na konkurs wpłynęło 7 zgłoszeń w kategorii Wolontariusz Roku KS i 4 zgłoszenia w kategorii Koordynator Roku KS.
Laureatem etapu Regionalnego Konkursu na Wolontariusza Roku 2023 KS została Pani Katarzyna Ożóg-Bąk z Woliny k/Niska, wolontariuszka Stowarzyszenia Aktywnej Współpracy w Wolinie. Drugie miejsce zajęła Pani Beata Drzymała reprezentująca Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” w Rudniku nad Sanem, trzecie miejsce przypadło Pani Annie Tołpie zgłoszonej przez Stowarzyszenie My, Wy i Oni.

Tytuł Koordynatora Roku 2023 KS przypadł Pani Dorocie Korżyk z Koła Gospodyń Wiejskich Babiniec – Czarna i Przyjaciele w Czarnej Górnej, zaś drugie miejsce w tej kategorii otrzymał Pan Michał Dziuba z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbydniowie a trzecie miejsce Pan Jakub Kasprzyk z Koła Gospodyń Wiejskich w Rudawce.
Kapituła przyznała w tym roku również 3 wyróżnienia:
Łukasz Kominko w kategorii Koordynatora Roku
Dawid Korab i Barbara Potocka w kategorii Wolontariusza Roku.

Laureaci pierwszych miejsc w obu kategoriach zostali nominowani do etapu ogólnopolskiego Konkursu na Wolontariusza i Koordynatora Roku 2023 Korpusu Solidarności. Wszyscy laureaci konkursów zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie dyplomów i statuetek, które odbędzie się w Filharmonii Rzeszowskiej 18 października br. podczas Podkarpackiego Forum Obywatelskiego.
Kapituła dziękuje wszystkim uczestnikom konkursów na Wolontariusza i Koordynatora Roku 2023 KS Województwa Podkarpackiego za udział w konkursie a zwycięzcom gratuluje sukcesu.

Kapituła Konkursowa

Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) oraz Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Partner zadania) i Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (Partner zadania) we współpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zakończyła nabór wniosków w Konkursie „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” dla wolontariuszy.
W załączeniu publikujemy listę rankingową wniosków, przeznaczonych do dofinansowania oraz listę wniosków odrzuconych formalnie w ramach Konkursu na „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” – edycja 2023.

Kwietna łąka i zielone ściany w Szkole w Baligrodzie, teledysk promujący młodych artystów z terenu gminy Ustrzyki oraz indywidualne nagrania w studio, mini przewodnik po gminie Bircza i warsztaty efektem których będą dwa questy, wiata jako miejsce spotkań mieszkańców  Liskowatego, sad owocowy w Hołuczkowie, rajd po bieszczadzkich bezdrożach dzieci i młodzieży ze Mchawy, cykl koncertów prezentujących różne  gatunki muzyczne w Ropience, sala terapeutyczno -relaksacyjna w szkole w Olszanicy, to tylko część działań jakie będą realizowane w ramach projektów dofinansowanych w tegorocznej bieszczadzkiej edycji konkursu Działaj Lokalnie. Cieszy ich różnorodność i entuzjazm z jakim wybrane organizacje i grupy nieformalne opowiadają o planowanych zamierzeniach. Wczoraj, 5 czerwca odbyło się w Ustrzykach spotkanie wszystkich nagrodzonych, podczas którego zostały podpisane umowy dotacyjne. W ramach konkursu Działaj Lokalnie XIII-2023 do zwycięskich grantobiorców na realizację działań o których powyżej, trafią dotacje w  łącznej kwocie 58 800 zł. Podpisanie tegorocznych umów poprzedzone było podsumowanie bieszczadzkiej edycji Działaj Lokalnie za rok 2022. Po prezentacji multimedialnej przedstawionej przez panią Renatę Kapuścińska-Frankowską i obrazującej 12 ubiegłorocznych projektów realizowanych na terenie 8 gmin,   odbyło się wręczenie podziękowań Zarządom Gmin, które wsparły konkurs finansowo. Dyplomy z podziękowaniami wręczono również poszczególnym organizacjom i grupom nieformalnym realizującym ubiegłoroczne projekty. Spotkanie było okazją aby wręczyć też nagrody i wyróżnienia w lokalnym konkursie „Opowiedz….2022”. Całość uświetniły swym występem harcerki z drużyny przy Szkole Podstawowej w Birczy. Dzięki projektowi z Działaj Lokalnie drużyna mogła zaprezentować się w pięknych harcerskich mundurach.

Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) oraz Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Partner zadania) i Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (Partner zadania) we współpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłasza nabór wniosków w Konkursie „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” dla wolontariuszy posiadających aktywne konto w Systemie Obsługi Wolontariatu, Korpusu Solidarności  z województwa podkarpackiego, w ramach których można uzyskać dofinansowanie w wysokości do 1.000 zł.

DLA KOGO?

         Zapraszamy do składania aplikacji wolontariuszy, którzy potrzebują wsparcia inicjatyw wolontariackich mających na celu rozwój społeczności lokalnych na terenie województwa podkarpackiego. W ramach Konkursu dofinansowane mogą być inicjatywy wynikające z potrzeb społeczności lokalnej, zmierzające do rozwiązania problemu dotyczącego tej społeczności lub pobudzenia aktywności lokalnej, w wysokości maksymalnie 1.000 zł.

CELE KONKURSU:

Celem Konkursu jest wyłonienie autorskich projektów realizowanych przez wolontariuszy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz wzmacniania inicjatyw wolontariackich na terenie województwa podkarpackiego. Dzięki możliwości zdobycia dodatkowych środków na ważne i potrzebne działania, wolontariusze stają przed szansą realizacji działań na rzecz wybranych przez siebie środowisk, celów, grup społecznych itp. oraz zdobycia nowych kompetencji oraz doświadczeń. Cele szczegółowe to:

  1. rozwój społeczności lokalnych oraz wzmacnianie inicjatyw wolontariackich na terenie województwa podkarpackiego.
  2. promocja idei Korpusu Solidarności i podjęcia aktywności wolontarystycznej.

TERMIN:

          Wnioski można składać do 27 czerwca 2023 r.

JAK APLIKOWAĆ?

         Formularze zgłoszeniowe można składać: elektronicznie, wysyłając na adres mailowy: minigranty.pks@gmail.com . W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z Operatorem.

UWAGA! Osoby biorące udział w konkursie, zobowiązane są do posiadania aktywnego konta w Systemie Obsługi Wolontariatu (https://www.korpussolidarnosci.gov.pl/uzytkownicy/register.html), czyli posiadać na swoim profilu aktualną ofertę pomocy i / lub udokumentowane godziny wolontariatu z bieżącego lub poprzedniego miesiąca.

Życzymy powodzenia!

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony http://fundacjabieszczadzka.org/

W piękny, słoneczny poranek, 30 maja, grupa wolontariuszy z LO w Ustrzykach Dolnych wyrusza na obiecaną wizytę studyjną. Jej celem jest poznanie dwóch organizacji pozarządowych, których praca opiera się głownie lub w dużej mierze na pracy wolontariuszy i zdecydowanie jest to wolontariat długoterminowy. O takim wolontariacie dowiedzieli się podczas szkolenia podstawowego dla wolontariuszy od  trenera Korpusu Solidarności. Teraz będą mieli okazję bezpośrednio spotkać się z tą formą wolontariatu i poznać osoby realizujące wolontariat długoterminowy. Pierwszą z organizacji, którą młodzież odwiedza jest Stowarzyszenie Miłośników Olszanicy i Okolic. W siedzibie stowarzyszenia czeka  prezes pani Dorota Głazowska-Krzywdzik w towarzystwie kilku członkiń stowarzyszenia. Pani Dorota ( ubiegłoroczny laureat Ogólnopolskiego konkursu na Koordynatora Roku Korpusu Solidarności)  barwnie opowiada o celach stowarzyszenia i działaniach na rzecz lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem jej starszej części czyli olszanickich seniorów. Wszystko ilustrowane jest zdjęciami z uroczystości, spotkań, przedstawień, wspólnych wyjazdów, realizowanych projektów. Żaden senior w Olszanicy nie powinien skarżyć się na brak możliwości do społecznego zaangażowania się, taką możliwość daje właśnie odwiedzane stowarzyszenie. Po pysznym poczęstunku, rozmowach i pytaniach ruszamy w dalszą drogę. Kolejnym celem jest Fundacja Schronisko dla Zwierząt WESOŁY KUNDELEK w Lesku. Tutaj oprócz spotkania z szefową schroniska panią Magdaleną Kusal, która opowie nam jak ważna dla schroniska jest współpraca z wolontariuszami i jak praca wolontariuszy jest organizowana, uczciwie pracujemy. Na wyprowadzenie i pohasanie sobie na przyległej wiosennej łące czeka ponad 60 psów : malutkich i całkiem dużych.  Wszystkie stęsknione towarzystwa i przestrzeni. Jest wystarczająco dużo czasu, żeby wyprowadzić prawie wszystkie psy. Jeszcze tylko uzupełnienie wody w psich miskach,  trochę porządków w kociarni, przekazanie przywiezionej karmy, wspólne pamiątkowe zdjęcie i nadchodzi czas powrotu. Wśród młodzieży słychać deklaracje, że zjawią się tu jeszcze  indywidualnie, cel wizyty zatem osiągnięty. W powrotnej drodze przypominam młodzieży aby wpisała przepracowane w schronisku dla zwierząt godziny do Systemu Obsługi Wolontariatu. Wieczorem zatwierdzam pierwsze godziny.

Lucyna Sobańska- koordynator projektu Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu -edycja 2021-2023 –w ramach  „Korpusu  Solidarności„ Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”

30 maja  2023r. Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej zatwierdził listę rankingową wniosków zgłoszonych do konkursu Działaj Lokalnie XIII-2023, sporządzoną na podstawie oceny wniosków przez Komisję Grantową funkcjonującą przy Fundacji Bieszczadzkiej. Środki finansowe otrzymane z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz dodatkowe pozyskane przez Fundację Bieszczadzką pozwolą na dofinansowanie 12 spośród 16 zgłoszonych wniosków. Łączna pula przyznanych dotacji to kwota 58800 zł. Nagrodzonym gratulujemy w imieniu Komisji Grantowej i Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej, zaś organizacjom, które nie znalazły się wśród dofinansowanych dziękujemy za udział w konkursie.

W dniach 22 i 23 kwietnia Fundacja Bieszczadzka współorganizowała wydarzenie pod nazwą „Wiosenna Rozgrzewka”, w ramach którego odbyła się pierwsza z cyklu sześciu wycieczka rowerowa po najbliższej okolicy Ustrzyk Dolnych. W sobotę zainteresowani mogli skorzystać z darmowej kontroli technicznej swoich rowerów po to aby w niedzielę bezpiecznie wyruszyć na zaplanowaną trasę. Punkt przeglądu rowerów jak i całą niedzielna wycieczkę rowerową prowadzili instruktorzy turystyki rowerowej uczestniczący w projekcie Szlak „Zielony Rower” Greenway Karpaty Wschodnie – reaktywacja.
Pogoda w niedzielę 23 kwietnia wybitnie nastrajała do rowerowej wyprawy. Po wspólnym starcie z Parku Pod Dębami wyruszono na trasę wiodącą przez Brzegi Dolne, Łodynę Kopalnię, Leszczowate, Ropienkę, Wańkową, Serednicę oraz Dźwiniacz. Po kilkunastu km wszyscy chętnie odpoczęli w Leszczowatem , w tzw. miejsca wypoczynku przygotowanym dla turystów przez Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne i wyposażonym w infrastrukturę turystyczno – edukacyjną. Piękne miejsce z rozległą umeblowaną wiatą, paleniskiem jest idealne na przerwę w rowerowych wojażach. Pokrzepieni na ciele pyszną kiełbaską z rusztu i na duchu rozmowami z młodymi leśniczymi, obdarowani gadżetami projektowymi rowerzyści wyruszyli w dalszą trasę zakończoną również w Parku Pod Dębami w Ustrzykach Dl.
Wycieczka zorganizowane zostało w ramach zadania Szlak „Zielony Rower” Greenway Karpaty Wschodnie – reaktywacja, realizowanego przez Fundację Bieszczadzką ze środków finansowych Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach
Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Sfinansowano 240 000,00 zł
Całkowita wartość 240 000,00 zł

Fundacja Bieszczadzka we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
W XII edycji Programu „Działaj Lokalnie -2023” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. Program kierujemy do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.


Wnioski do DL XII-2023 mogą być składane przez Wnioskodawców działających na terenie
9 gmin: Baligród, Bircza, Czarna, Komańcza, Lesko, Olszanica, Ustrzyki Dolne , Tyrawa Wołoska i Solina.


Będzie można ubiegać się o dotację do 6.000 zł. Wnioskodawcy wnoszą wkład własny – 25% wartości wnioskowanej dotacji w tym: 5% wkład finansowy (środki realizatora na pokrycie kosztów projektu) oraz 20 % wkład niefinansowy (np. praca wolontariacka na rzecz projektu, użyczenie sali, przekazane rzeczy.


Dotowane projekty będzie można realizować od 1 czerwca do 31 grudnia 2023 roku.
Termin naboru wniosków: 01.04.2022r – 02.05.2023r.


WAŻNE !!!
Wnioski do Działaj Lokalnie 2023 należy składać wyłącznie poprzez link

https://generatorspoleczny.pl/

najpierw należy się zarejestrować, potwierdzić w wiadomości w swojej poczcie ( adres email musi być imienny – biuro, kontakt itp. nie spełniają warunków). Potem zalogować się i już można składać wniosek.
Spotkania szkoleniowo – informacyjne odbędą się;
13.04.2022r. w Ustrzykach Dolnych w Starostwie Powiatowym, ul. Bełska 22, o godz.13.00
18.04.2022 r w Lesku w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, ul. Rynek 1 o godz. 13.00
Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych informacji o programie zapraszamy też na konsultacje indywidualne, telefoniczne pod nr 600 891 729 Renata Kapuścińska – Frankowska, email: renatakapuscinskafrankowska@gmail.com 881 537 554 Lucyna Sobańska lub w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej od 12 kwietnia 2021 w godzinach od 10.00 do 14.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu konsultacji.

Obowiązkowo w konsultacjach lub szkoleniu informacyjnym muszą wziąć udział przedstawiciele organizacji lub grup nieformalnych, które po raz pierwszy wnioskują do programu Działaj Lokalnie !!!