About Author

Connect with Me:

Szanowni Państwo

Fundacja Bieszczadzka zaprasza na webinarium informacyjno – szkoleniowe w ramach projektu Szlak „Zielony Rower” Greenway Karpaty Wschodnie – reaktywacja, które jest poświęcone tematyce turystyki rowerowej oraz zielonych szlaków greenway w Bieszczadach.

Webinarium odbędzie się odbędzie się 21 grudnia 2022 r. w formie spotkania online na platformie Zoom. Przewidywany czas webinarium 10:00-13:15.

Prosimy o przekazanie zaproszenia wszystkim osobom potencjalnie zainteresowanym tematyką webinarium

Poniżej przesyłam link do spotkania a w załączeniu Ramowy Program Webinarium.

Dołącz do spotkania Zoom

https://us02web.zoom.us/j/87145496095?pwd=SnZ4WjJiNnRXRi9wMkgvVlNxZmt3Zz09

Identyfikator spotkania: 871 4549 6095

Kod dostępu: 450615

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Sfinansowano 240 000,00 zł
Całkowita wartość 240 000,00 zł

Za nami Podkarpacka Konferencja Obywatelska. Podczas Konferencji
zainaugurowano pracę Podkarpackiej Federacji Organizacji Obywatelskich
PARASOL, częścią której jest również Fundacja Bieszczadzka. Na Konferencji
poruszono wiele merytorycznych spraw czyli:
 Istota, rola i cele Federacji,
 Programy Narodowego Instytutu Wolności CRSO,
 O wolontariacie w czasie kryzysu
 O podkarpackich inicjatyw lokalnych w 2022 r.
Było też przyjemnie i wzruszająco, kiedy dziękowaliśmy wolontariuszom, za ich
ofiarną pracę na rzecz trzeciego sektora, a przede wszystkim pomoc uchodźcom
z Ukrainy, i tu podkarpaccy wolontariusze byli niezawodni i gotowi w każdej chwili
świadczyć pomoc potrzebującym.
Nowością był konkurs ogłoszony przez Podkarpacką Federację Organizacji
Obywatelskich pn.:”Podkarpacka Pozytywka” w ramach której wyłoniono liderkę
i lidera podkarpackich organizacji i są to: Jolanta Fień i Sebastian Nabrzeski.
Konferencja była też miejsce ukazania mnogości działań jakie podejmują
podkarpackie organizacje pozarządowe w ramach takich projektów jak
„Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” czy „Korpus Solidarności”, wspófinansowanych
przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego.
Podczas konferencji wręczono nagrody w ramach
 etapu Regionalnego Konkursu na Wolontariusza Roku 2022 Korpusu
Solidarności:
Laureatem została Rodzinna Grupa Wolontariuszy z Fundacji LuckiSky w
Ustjanowej (Magdalena Żulińska, Andrzej Korab, Dawid Korab, Cezary Korab i Julia
Żulińska),
II miejsce zajęła Pani Agata Wiśniowska reprezentująca Stowarzyszenie W Dolinie
Sanu oraz Koło Gospodyń Wiejskich Skopów,
III miejsce przypadło Pani Monice Cholewa zgłoszonej przez Jarosławskie
Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia.

 etapu Regionalne na Tytuł Koordynatora Roku 2022 Korpusu
Solidarności.

Tytuł Laureatki przypadł Pani Karolinie Korab -prezes Fundacji LuckiSky

II miejsce w tej kategorii otrzymała Pani Barbara Płaza z krośnieńskiej Fundacji
GraTy
III miejsce Pan Damian Zięba prezes Fundacji GraTy .
Przyznano również certyfikat “Miejsca Przyjaznego Wolontariuszom”.
Certyfikat otrzymali: Fundacja „SOS Życie”, Fundacja GraTy, FUNDACJA LUCKY-
SKY.
Ostatnim merytorycznym akordem konferencji było rozstrzygnięcie konkursu “Nakręć
Się” w ramach Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych. Był to konkurs na najciekawszy
krótki film ukazujący zmianę społeczną jaką w ramach małych inicjatyw tworzą
aktywiści i aktywistki z podkarpackich NGO. Główne nagrody otrzymali:
Dyskusyjny Klub Książki w Lubaczowie, Tytuł projektu: Czytam więc jestem
Parafialny Klub Sportowy UNUM (Grupa Nieformalna: Sportowcy w walce o zdrowie),
Tytuł projektu: W drodze na szczyt możliwości fizycznych i umysłowych Ignacy
Łukasiewicz, Wanda Rutkiewicz inspiracją do działania
Advit Łętownia (Grupa Nieformalna: ProAktywni), Tytuł projektu: Taras Zrobimy
Zaraz – Realizacja zadaszonego tarasu oraz ławeczki / huśtawki ze starej bramki
Zaszczycili nas znamienici goście: pani Katarzyna Krupa – Zastępca
Dyrektora Departament Integracji Społecznej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Pan Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności CRSO, Pan
Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Pan – Konrad
Fijołek – Prezydent Miasta Rzeszowa
Przyjazna atmosfera udzieliła się uczestnikom konferencji od tych
najmłodszych, bo kilkulatków, po najstarszych. Do zobaczenia za rok.
Głównymi organizatorami konferencji był Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy i
Stowarzyszenie Ekoskop.
Współorganizatorzy konferencji to Fundacja Przestrzeń Lokalna, Fundacja SMK,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej, Lokalna
Grupa Działania “Trygon- Rozwój i Innowacja”, Fundacja Bieszczadzka oraz
Wojewódzki Dom Kultury.
Konferencję poprowadziła Kinga Bielec.
Wydarzenie to swym występem uświetnił Zespół Karczmarze.
Za sprawną koordynację działań odpowiadały Anna Tworz oraz Edyta Salnikow z
Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego oraz Joanna Madej z Stowarzyszenia
Ekoskop.
Zdjęcia: Dariusz Suchecki.

Tekst: Anna Tworz, Edyta Salnikow


Organizacja Konferencji była możliwa dzięki programom NOWEFIO oraz Korpus
Solidarności, których realizatorem jest Narodowy Instytutu Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

W ramach projektu „System certyfikacji szlaków i produktów turystycznych województwa podkarpackiego”
realizowanym przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego w październiku 2022 r. zakończył
się proces certyfikacji dla 2 szlaków turystycznych oraz dla 2 grup produktów turystycznych województwa
podkarpackiego. Prace związane z praktycznym wdrożeniem opracowanego System certyfikacji i spójnego
oznakowania obiektów i atrakcji turystycznych w województwie podkarpackim zostały powierzone
pracownikom Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z siedziba w Rzeszowie.
W ramach prowadzonych prac rekomendacje do przyznania Podkarpackiego Certyfikatu Turystycznego
otrzymały :

  • Szlak Korona Ustrzyckich Gór
  • Szkoła Rzemiosła z siedzibą w Uhercach Mineralnych
  • Muzeum Dobranocek Ze Zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie
  • Hotel Bristol Tradition & Luxury w Rzeszowie
  • Grand Hotel Boutique w Rzeszowie

Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) wraz z LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”
(Partner zadania) oraz Bieszczadzkim Uniwersytetem Ludowym (Partner zadania), we
współpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że w dniu 2 listopada 2022r. specjalnie
powołana Kapituła Konkursowa dokonała oceny zgłoszeń i wybrała Wolontariusza i
Koordynatora Roku 2022 Korpusu Solidarności Województwa Podkarpackiego
W tym roku na konkurs wpłynęło 7 zgłoszeń w kategorii Wolontariusz Roku KS i 5 zgłoszeń w
kategorii Koordynator Roku KS. Laureatem etapu Regionalnego Konkursu na Wolontariusza
Roku 2022 KS została Rodzinna Grupa Wolontariuszy z Fundacji LuckiSky w Ustjanowej
(Magdalena Żulińska, Andrzej Korab, Dawid Korab, Cezary Korab i Julia Żulińska), drugie
miejsce zajęła Pani Agata Wiśniowska reprezentująca Stowarzyszenie W Dolinie Sanu oraz
Koło Gospodyń Wiejskich Skopów, trzecie miejsce przypadło Pani Monice Cholewa zgłoszonej
przez Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia.
Tytuł Koordynatora Roku 2022 KS przypadł Pani Karolinie Wilk-Korab -prezes Fundacji LuckiSky,
zaś drugie miejsce w tej kategorii otrzymała Pani Barbara Płaza z krośnieńskiej Fundacji
GraTy a trzecie miejsce Pan Damian Zięba prezes Fundacji GraTy . Laureaci pierwszych
miejsc w obu kategoriach zostali nominowani do etapu ogólnopolskiego Konkursu na
Wolontariusza i Koordynatora Roku 2022 Korpusu Solidarności. Wszyscy laureaci konkursów
zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie dyplomów i statuetek, które odbędzie się w
Rzeszowie 3 grudnia br. Kapituła dziękuje wszystkim uczestnikom konkursów na
Wolontariusza i Koordynatora Roku 2022 KS Województwa Podkarpackiego za udział w
konkursie a zwycięzcom gratuluje sukcesu.
Kapituła Konkursowa

#KorpusSolidarności

Do 23 października br. trwa nabór zgłoszeń w dwóch ogólnopolskich konkursach związanych z wolontariatem: „Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności” i „Koordynator Roku Korpusu Solidarności”.
Pierwszy z konkursów ma za zadanie podkreślenie dorobku wolontariuszy (grup wolontariackich) i ich uhonorowanie, a drugi ma pozwolić wyrazić uznanie dla koordynatorów wolontariatu, którzy na co dzień zarządzają wolontariatem, wspierają wolontariuszy i pomagają im dokonywać właściwych wyborów w podejmowaniu aktywności wolontariackiej.

Organizatorem konkursów jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego realizator programu Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030 we współpracy z Partnerami Programu w całym kraju.
W województwie podkarpackim Partnerem Programu jest Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) oraz Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Partner zadania) i Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (Partner zadania)

Szczegółowe warunki udziału w konkursach, sposób zgłaszania kandydatów i tryb wyboru laureatów przedstawione są w regulaminie zamieszczonym poniżej oraz na stronie Korpusu Solidarności

W dniu 26 sierpnia 2022 r. Fundacja Bieszczadzka podpisała umowę na realizację zadania Szlak „Zielony Rower” – Greenway Karpaty Wschodnie – reaktywacja, finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO, edycja 2022.
Celem projektu jest budowa kadrowych, technologicznych i instytucjonalnych podstaw modernizacji międzynarodowego szlaku dziedzictwa przyrodniczo – historycznego „Zielony Rower” Greenway Karpaty Wschodnie oraz przygotowanie Fundacji Bieszczadzkiej do roli koordynatora szlaku.
W ramach projektu zostanie:

  • zainicjowany innowacyjny w skali Polski program szkoleń i wykształcenie 6 osobowej kadry turystyki rowerowej;
  • zaprojektowany nowy przebieg 12 odcinków tras rowerowych;
  • zorganizowany cykl wycieczek rowerowych na szlaku ZRGKW;
  • utworzona aplikacja mobilna i strona internetowa serwisu informacyjnego umożliwiającego korzystanie ze szlaku bez fizycznego oznakowania w terenie.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Sfinansowano 240 000,00 zł
Całkowita wartość 240 000,00 zł

Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) oraz Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Partner zadania) i Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (Partner zadania) we współpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zakończyła II nabór wniosków w Konkursie „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” dla wolontariuszy.

W załączeniu publikujemy listę rankingową wniosków, przeznaczonych do dofinansowania oraz listę wniosków rezerwowych w ramach Konkursu na „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” realizowanego w ramach II naboru drugiej edycji projektu „Podkarpacki Korpus Solidarności”.

Lista wniosków po ocenie formalno -merytorycznej   – pobierz

W ramach projektu „System certyfikacji szlaków i produktów turystycznych województwa podkarpackiego”
realizowanym przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego w lipcu zakończył się proces
opracowania systemu certyfikacji. W ramach tego działania grupa specjalistów, pracowników naukowych –
Krzysztofa Szpary, Beaty Gierczak – Korzeniowskiej oraz Mateusza Stopa opracowała na podstawie
obowiązujących dokumentów strategicznych oraz wyników Podkarpackiego Barometru Turystycznego
dokument pod nazwą „System certyfikacji i spójnego oznakowania obiektów i atrakcji turystycznych w
województwie podkarpackim – metodologia”.

W sobotę 16 lipca 2022r. Fundacja Bieszczadzka otrzymała certyfikat MIEJSCE PRZYJAZNE WOLONTARIUSZOM. Ten ważny dla nas moment miał miejsce w Walinie k/Niska, podczas wydarzenia organizowanego przez naszego Partnera z projektu Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu-Korpus Solidarności -LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”. Okazją był PIKNIK Organizacji Pozarządowych i otwarcie Uniwersytetu Ludowego w Walinie
Certyfikat z rąk Pana Przemysława Jaśkiewicza, dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. odebrał prezes FB Bogusław Pyzocha. Dwuetapowy proces certyfikacji przeszliśmy w 2021r. Razem z nami certyfikaty MIEJSCE PRZYJAZNE WOLONTARIUSZOM otrzymali: LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” ( gospodarz wydarzenia) oraz Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka. Odpowiedzialnym za zadanie „Certyfikacja organizacji-Certyfikat MPW” jest nasz drugi Partner w projekcie „Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu-Korpus Solidarności”- Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy