About Author

Connect with Me:

W dniu 26 sierpnia 2022 r. Fundacja Bieszczadzka podpisała umowę na realizację zadania Szlak „Zielony Rower” – Greenway Karpaty Wschodnie – reaktywacja, finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO, edycja 2022.
Celem projektu jest budowa kadrowych, technologicznych i instytucjonalnych podstaw modernizacji międzynarodowego szlaku dziedzictwa przyrodniczo – historycznego „Zielony Rower” Greenway Karpaty Wschodnie oraz przygotowanie Fundacji Bieszczadzkiej do roli koordynatora szlaku.
W ramach projektu zostanie:

 • zainicjowany innowacyjny w skali Polski program szkoleń i wykształcenie 6 osobowej kadry turystyki rowerowej;
 • zaprojektowany nowy przebieg 12 odcinków tras rowerowych;
 • zorganizowany cykl wycieczek rowerowych na szlaku ZRGKW;
 • utworzona aplikacja mobilna i strona internetowa serwisu informacyjnego umożliwiającego korzystanie ze szlaku bez fizycznego oznakowania w terenie.

Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) oraz Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Partner zadania) i Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (Partner zadania) we współpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zakończyła II nabór wniosków w Konkursie „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” dla wolontariuszy.

W załączeniu publikujemy listę rankingową wniosków, przeznaczonych do dofinansowania oraz listę wniosków rezerwowych w ramach Konkursu na „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” realizowanego w ramach II naboru drugiej edycji projektu „Podkarpacki Korpus Solidarności”.

Lista wniosków po ocenie formalno -merytorycznej   – pobierz

W ramach projektu „System certyfikacji szlaków i produktów turystycznych województwa podkarpackiego”
realizowanym przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego w lipcu zakończył się proces
opracowania systemu certyfikacji. W ramach tego działania grupa specjalistów, pracowników naukowych –
Krzysztofa Szpary, Beaty Gierczak – Korzeniowskiej oraz Mateusza Stopa opracowała na podstawie
obowiązujących dokumentów strategicznych oraz wyników Podkarpackiego Barometru Turystycznego
dokument pod nazwą „System certyfikacji i spójnego oznakowania obiektów i atrakcji turystycznych w
województwie podkarpackim – metodologia”.

W sobotę 16 lipca 2022r. Fundacja Bieszczadzka otrzymała certyfikat MIEJSCE PRZYJAZNE WOLONTARIUSZOM. Ten ważny dla nas moment miał miejsce w Walinie k/Niska, podczas wydarzenia organizowanego przez naszego Partnera z projektu Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu-Korpus Solidarności -LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”. Okazją był PIKNIK Organizacji Pozarządowych i otwarcie Uniwersytetu Ludowego w Walinie
Certyfikat z rąk Pana Przemysława Jaśkiewicza, dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. odebrał prezes FB Bogusław Pyzocha. Dwuetapowy proces certyfikacji przeszliśmy w 2021r. Razem z nami certyfikaty MIEJSCE PRZYJAZNE WOLONTARIUSZOM otrzymali: LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” ( gospodarz wydarzenia) oraz Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka. Odpowiedzialnym za zadanie „Certyfikacja organizacji-Certyfikat MPW” jest nasz drugi Partner w projekcie „Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu-Korpus Solidarności”- Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy

Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) oraz Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Partner zadania) i Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (Partner zadania) we współpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłasza II nabór wniosków w Konkursie „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” dla wolontariuszy posiadających aktywne konto w Systemie Obsługi Wolontariatu, Korpusu Solidarności z województwa podkarpackiego, w ramach których można uzyskać dofinansowanie w wysokości do 1.000 zł.

DLA KOGO?

Zapraszamy do składania aplikacji wolontariuszy, którzy potrzebują wsparcia inicjatyw wolontariackich mających na celu rozwój społeczności lokalnych na terenie województwa podkarpackiego. W ramach Konkursu dofinansowane mogą być inicjatywy wynikające z potrzeb społeczności lokalnej, zmierzające do rozwiązania problemu dotyczącego tej społeczności lub pobudzenia aktywności lokalnej, w wysokości maksymalnie 1.000 zł.

CELE KONKURSU:

Celem Konkursu jest wyłonienie autorskich projektów realizowanych przez wolontariuszy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz wzmacniania inicjatyw wolontariackich na terenie województwa podkarpackiego. Dzięki możliwości zdobycia dodatkowych środków na ważne i potrzebne działania, wolontariusze stają przed szansą realizacji działań na rzecz wybranych przez siebie środowisk, celów, grup społecznych itp. oraz zdobycia nowych kompetencji oraz doświadczeń. Cele szczegółowe to:
a) rozwój społeczności lokalnych oraz wzmacnianie inicjatyw wolontariackich na terenie województwa podkarpackiego.
b) promocja idei Korpusu Solidarności i podjęcia aktywności wolontarystycznej.

TERMIN:

 Wnioski w ramach II naboru można składać w terminie od 14 lipca 2022 do 28 lipca 2022 r.

JAK APLIKOWAĆ?

Formularze zgłoszeniowe można składać: elektronicznie, wysyłając na adres mailowy: minigranty.pks@gmail.com . W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z Operatorem.

UWAGA! Osoby biorące udział w konkursie, zobowiązane są do posiadania aktywnego konta w Systemie Obsługi Wolontariatu (https://www.korpussolidarnosci.gov.pl/uzytkownicy/register.html), czyli posiadać na swoim profilu aktualną ofertę pomocy i / lub udokumentowane godziny wolontariatu z bieżącego lub poprzedniego miesiąca.

Życzymy powodzenia!

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony http://fundacjabieszczadzka.org/

Formularz zgłoszeniowy
Zgoda na użyczenie osobowości prawnej
Regulamin konkursu

Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) oraz Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Partner zadania) i Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (Partner zadania) we współpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłasza wyniki naboru w Konkursie „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności”.
W załączeniu publikujemy listę rankingową wniosków, przeznaczonych do dofinansowania oraz listę wniosków rezerwowych w ramach Konkursu na „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” realizowanego w ramach pierwszej edycji projektu „Podkarpacki Korpus Solidarności”.

Od czerwca 2022 r. Fundacja Bieszczadzka przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego realizuje projekt pn. „System certyfikacji szlaków i produktów turystycznych województwa podkarpackiego”.
Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie systemu certyfikacji i spójnego oznakowania obiektów i atrakcji turystycznych. Efektem podjętych działań będą lepiej rozpoznawalne marki turystyczne województwa podkarpackiego a standaryzacja umożliwi tworzenie spójnych ofert turystycznych dla organizatorów turystyki.

Przejrzymy przewodnik i wybierzemy się z Ropkiem Bieszczadzkim na spotkania w ogrodzie, zagramy w piłkę na boisku i pobawimy się na placu zabaw. Pokażemy jak dbać o dobre tradycje i wzorce moralne, zaopiekujemy się uchodźcami, nauczymy się śpiewać i grać. Wspólnie zabawimy się na Bojkowski weselu a w święta pójdziemy po kolędzie i tak upłynie nam drugie półrocze 2022 roku z działaniami w ramach programu Działaj Lokalnie w Bieszczadach.
W dniu 31 maja 2022 roku miało miejsce uroczyste podpisanie umów w ramach programu Działaj Lokalnie, znaczy to, że za nami zakończenie naboru, oceny i wyłonienie grantobiorców.
Uroczystość z udziałem członków zarządów Fundacji Bieszczadzkiej, zaproszonych gości, wójtów i burmistrza i organizacji dotowanych w 2022 i 2021 roku, bezpośrednio poprzedzona była szkoleniem dla koordynatorów i osób odpowiedzialnych za finansowe rozliczenie projektów. Spotkanie miało na celu również wzajemne poznanie się nagrodzonych i ich projektów. Przede wszystkim było pierwszym od wielu miesięcy spotkaniem „ na żywo” liderów, którzy zmieniają rzeczywistość wokół siebie poprzez animowanie i aktywizowanie do działań swoich przyjaciół, sąsiadów i współmieszkańców.
Do tegorocznej edycji konkursu Działaj Lokalnie zgłoszono 12 wniosków, 12 poniższych otrzymało dotacje.

 1. „ Wesele Bojkowskie” – Wnioskodawca: Koło Gospodyń Wiejskich w Bukowcu
 2. „Ropek Bieszczadzki – nauka, integracja, zabawa”,
  Realizujący: grupa nieformalna „Na Dwóch Kółkach:
 3. „Boisko w Hołuczkowie”
  Wnioskodawca: KGW w Hołuczkowie ,,Złoty Dąb„
 4. „Wezwanie dla zmiany, ratujmy to co zagrożone”
  Realizujący: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Leszczawie Dolnej „Przyjazna Szkoła”
 5. „ Akcja integracja – pomóżmy Ukraińcom poczuć się jak w domu
  Wnioskodawca: Fundacja Ramię w Ramię
 6. „Ludowizna – zanikające kultury Podkarpacia”.
  Wnioskodawca: Ustrzyckie Stowarzyszenie Kultury
 7. „Olszanica – idziemy z kolędą”
  Wnioskodawca: Stowarzyszenie Miłośników Olszanicy i okolic
 8. „Zadbajmy o przyszłość młodych już dziś”,
  Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Tworzymy lepszą przyszłość”
 9. „Grany w zielone bez barier”.
  Realizujący: grupa nieformalna Wspieramy naszą lokalną społeczność.
 10. „Gzie słyszysz śpiew tam idź”
  Realizujący: Grupa nieformalna Nauczycieli Szkoły w Ropience:
 11. „Spotkania w ogrodzie”
  Realizujący: Grupa nieformalna Młodzi ogrodnicy,
 12. „ Polana jakiej nie znacie- przewodnik przyrodniczo – historyczny.
  Realizujący: Grupa nieformalna; Grupa Inicjatywna Wsi Polana.

Dzięki środkom z Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności powiększonym o środki pozyskane przez Fundację Bieszczadzką w 2022r. dotacje dla 12 projektów wyniosą aż 61 280 zł. Fundacja Bieszczadzka dziękuje Urzędowi Marszałkowskiemu województwa podkarpackiego, powiatowi leskiemu oraz gminom, które wsparły lub zadeklarowały wsparcie finansowe konkursu a są to: Ustrzyki Dolne, Olszanica, Czarna, Bircza, Tyrawa Wołoska a także Komańcza, i Baligród. Podczas tego spotkania został przekazane nagrody w Konkursie „Opowiedz..” edycja 2021. Wśród nagrodzonych znaleźli się; Ochotnicza Straż Pożarna z Uherzec Mineralnych i Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych – wyróżnienia oraz stowarzyszenie Miłośników Olszanicy i okolic z Olszanicy, które w tym konkursie zajęło I miejsce, a wszyscy ubiegłoroczni grantobiorcy i darczyńcy Programu Działaj Lokalnie otrzymali podziękowania.
Od koordynatora:
Wojna, która trwa wiele zmieniła, dużo organizacji i osoby prywatnie organizują pomoc we wszystkich sferach życia, aby nasi goście z Ukrainy mogli wrócić do równowagi psychicznej, fizycznej i emocjonalnej po trudach ucieczki z terenów objętych działaniami wojennymi, pomimo tego 12 działań będzie realizowane w Bieszczadach.
Coraz częściej w konkursie udział biorą grupy nieformalne, którym osobowości prawnej użyczają lokalne stowarzyszenia. Cieszy nas ten fakt, ponieważ nowe osoby podejmują wyzwania związane
z napisaniem projektu, realizacją i jego rozliczeniem.
Koordynator programu Działaj Lokalnie
Renata Kapuścińska – Frankowska

30 maja 2022 r grupa wolontariuszek z I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku odbyła wizytę studyjną w ramach projektu „Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu” Korpusu Solidarności realizowanego przez Fundację Bieszczadzką i Partnerów ( Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy i Stowarzyszenie LGD Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej). Celem tegorocznej wizyty studyjnej dla wolontariuszy był Jarosław gdzie spotkaliśmy się z Anną Sawicką z Lokalnego Centrum Wolontariatu przy Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. To ciekawe spotkanie pokazało jak i gdzie młodzież z Jarosławia angażuje się w działalność wolontariacką i będzie inspiracją do podobnych działań w Przeworsku. Kolejnym etapem naszej wizyty była Gorajec i Fundacja Folkowisko. Zanim pojechaliśmy do Gorajca zatrzymaliśmy się w Cieszanowie, gdzie fundacja ma swoje magazyny nazwane Ambasadą Wolności, w których gromadzi materiały i towary a które następnie przekazywane są potrzebującym w Ukrainie objętej wojną z Rosją. W Cieszanowie wspierają fundację wolontariusze z różnych stron świata, postanowiliśmy popracować i my. Czas przy sortowaniu kosmetyków, odzieży i artykułów spożywczych mijał błyskawicznie. O pomocy Fundacji Folkowisko na rzecz Ukrainy , o pracy wolontariuszy przy festiwalu opowiadał nam Radek, wolontariusz z Warszawy. Dalszą część wizyty spędziliśmy w Gorajcu, w Chutorze – siedzibie Mariny i Marcina Piotrowiczów i miejscu festiwalu Folkowisko. To zaczarowane miejsce urzekło nas swoim niepowtarzalnym urokiem i pewnie trzeba będzie tam wrócić….