KONKURS NA WOLONTARIUSZA I KOORDYNATORA ROKU 2023 KORPUSU SOLIDARNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY !!!

Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) wraz z LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”
(Partner zadania) oraz Bieszczadzkim Uniwersytetem Ludowym (Partner zadania), we
współpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że w dniu 13 października 2023r. specjalnie powołana Kapituła Konkursowa dokonała oceny zgłoszeń i wybrała Wolontariusza i Koordynatora Roku 2023 Korpusu Solidarności Województwa Podkarpackiego
W tym roku na konkurs wpłynęło 7 zgłoszeń w kategorii Wolontariusz Roku KS i 4 zgłoszenia w kategorii Koordynator Roku KS.
Laureatem etapu Regionalnego Konkursu na Wolontariusza Roku 2023 KS została Pani Katarzyna Ożóg-Bąk z Woliny k/Niska, wolontariuszka Stowarzyszenia Aktywnej Współpracy w Wolinie. Drugie miejsce zajęła Pani Beata Drzymała reprezentująca Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” w Rudniku nad Sanem, trzecie miejsce przypadło Pani Annie Tołpie zgłoszonej przez Stowarzyszenie My, Wy i Oni.

Tytuł Koordynatora Roku 2023 KS przypadł Pani Dorocie Korżyk z Koła Gospodyń Wiejskich Babiniec – Czarna i Przyjaciele w Czarnej Górnej, zaś drugie miejsce w tej kategorii otrzymał Pan Michał Dziuba z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbydniowie a trzecie miejsce Pan Jakub Kasprzyk z Koła Gospodyń Wiejskich w Rudawce.
Kapituła przyznała w tym roku również 3 wyróżnienia:
Łukasz Kominko w kategorii Koordynatora Roku
Dawid Korab i Barbara Potocka w kategorii Wolontariusza Roku.

Laureaci pierwszych miejsc w obu kategoriach zostali nominowani do etapu ogólnopolskiego Konkursu na Wolontariusza i Koordynatora Roku 2023 Korpusu Solidarności. Wszyscy laureaci konkursów zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie dyplomów i statuetek, które odbędzie się w Filharmonii Rzeszowskiej 18 października br. podczas Podkarpackiego Forum Obywatelskiego.
Kapituła dziękuje wszystkim uczestnikom konkursów na Wolontariusza i Koordynatora Roku 2023 KS Województwa Podkarpackiego za udział w konkursie a zwycięzcom gratuluje sukcesu.

Kapituła Konkursowa

O autorze

Skontaktuj się ze mną: