„Rozwijanie i pomaganie przez wspólne działanie”

30 listopada br. Fundacja Bieszczadzka zakończyła realizację projektu „Rozwijanie i pomaganie przez
wspólne działanie” Projekt powstał w ramach programu Polskie Inicjatywy Poradnicze i realizowany
był w powiecie bieszczadzkim. Jego celem był rozwój instytucjonalny organizacji poradniczej (
Fundacji Bieszczadzkiej) poprzez działania grupy nieformalnej na rzecz integracji uchodźców z Ukrainy
z lokalną społecznością. Odbiorcą działań byli uchodźcy, którzy po 22 lutym 2022 znaleźli schronienie
w Bieszczadach oraz mieszkańcy naszego regionu, którzy tego schronienia sąsiadom w ich tragicznej
sytuacji udzielili. Poprzez cykl 80 godzin poradnictwa rodzinno-pedagogicznego, obywatelskiego,
społeczno-finansowego chcieliśmy podnieść wśród kobiet, dzieci i młodzieży z Ukrainy i osób ich
przyjmujących poczucie bezpieczeństwa, sprawczości i normalności. Z młodzieżą ukraińską i polską
zamieszkująca ustrzycką bursę zrealizowaliśmy cykl warsztatów kreatywnych: były to warsztaty
taneczne i kulinarne. Pozwoliły one zarówno na wzajemną integrację młodzieży jak i zdobycie
nowych kompetencji. Dla mieszkańców gminy Ustrzyki i przybyłych z Ukrainy zorganizowaliśmy
integracyjne ognisko podczas którego śpiewano pieśni polskie i ukraińskie. Projekt zawierał też
działanie, które pozwoliło na rozwój instytucjonalny Fundacji Bieszczadzkiej jako organizacji
poradniczej. Trzy osoby z zespołu Fundacji Bieszczadzkiej ukończyły 3 szkolenia zakończone
otrzymaniem certyfikatu. Były to:

  1. „Elementy dialogu motywującego w rozmowie doradczej”
  2. „Narzędzia coachingowe w rozwoju osobistym i zawodowym”                  
  3. „ABC pomagania dla specjalistów i nauczycieli w pracy z dziećmi i młodzieżą ukraińską w obliczu
    wojny”.

O autorze

Skontaktuj się ze mną: