„Młode Bieszczady przeciwko nietolerancji i dyskryminacji”

Fundacja Bieszczadzka rozpoczęła realizację projektu „Młode Bieszczady przeciwko nietolerancji i dyskryminacji”

„Grant realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SPLOT WARTOŚCI”
Cel projektu: Celem głównym projektu jest zapobieganie nietolerancji, dyskryminacji i przemocy
w szkołach poprzez edukację i przykład.
Miejsce realizacji: projekt jest dedykowany uczniom i nauczycielom szkół podstawowych gminy Ustrzyki Dolne
Czas realizacji wydarzeń: projekt jest realizowany od stycznia do lipca 2024r.
Realizator: Fundacja Bieszczadzka

Działania projektu:
Projektowe działania kierujemy do 32 osobowej grupy młodzieży z pięciu bieszczadzkich szkół
z gminy Ustrzyki Dolne oraz do grupy 18 nauczycieli wśród nich 5-ciu opiekunów samorządów szkolnych i 13 nauczycieli-wychowawców klas VII i VIII. Młodzież uczestnicząca w projekcie to członkowie samorządów szkolnych oraz samorządów klasowych ( klasy VII i VIII). Zasadą pracy
w projekcie będzie „Mistrz-Lider-uczeń”. Młodzież pracująca w szkolnych lub klasowych samorządach podczas wyjazdowego dwudniowego spotkania, pod okiem „mistrzów” pozna Kartę Praw Unii Europejskiej ze szczególnym zwróceniem uwagi na art. 21 i 24. Podczas warsztatów z „mistrzem”, specjalistą od różnych form przekazu (kampanie, happening, piknik, film itp.) poznają je aby następnie jako „Liderzy” wykorzystać nabytą wiedzę przygotowując w szkołach kampanię której zwieńczeniem będzie „Dzień przeciwko dyskryminacji, przemocy i nietolerancji w naszej szkole”. Forma kampanii oraz „Dnia przeciwko..….” pozostaje do wyboru młodzieży i opiekuna samorządu szkolnego i samorządów klasowych dwóch najstarszych klas. Szkoły przy organizacji i przygotowaniu wybranej formy mogą liczyć na wsparcie finansowe i rzeczowe dla szkoły ( zakup materiałów papierniczych i dekoracyjnych, użyczenie kamery itp.) Ze stworzonych w szkołach wydarzeń zostaną nagrane filmiki, służące wymianie doświadczeń. Najciekawsze zostaną zaprezentowane na stronie Fundacji Bieszczadzkiej lub za zgodą realizatorów i organizatorów „Dni przeciwko…” w lokalnych mediach.
Dwudniowe spotkanie młodzieży ze szkół gminy Ustrzyki Dolne będzie okazją do wymiany doświadczeń z działań antydyskryminacyjnych, które już są w szkołach podejmowane a także do dzielenia się problemami związanymi z dyskryminacją i brakiem tolerancji widzianymi okiem ucznia. Dla nauczycieli biorących udział w projekcie planujemy organizację jednodniowych warsztatów antydyskryminacyjnych. Konsekwencją warsztatów będą lekcje wychowawcze przeprowadzone
w każdej ze szkół i samokształcenie w gronie pedagogicznym szkoły.

Młode Bieszczady przeciwko… – w liczbach
• 5 spotkań z samorządami szkolnymi i klasowymi
• Dwudniowe warsztaty dla młodzieży ze znawcą prawa unijnego oraz z dziennikarzami
• Warsztat antydyskryminacyjny dla nauczycieli
• 5 kampanii w szkołach nt. dyskryminacji, przemocy i nietolerancji
• 5 „Dni Dzień przeciwko dyskryminacji, przemocy i nietolerancji
w naszej szkole”.
• Podsumowanie projektu

Kontakt
Koordynator Projektu
Lucyna Sobańska
e-mail: l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl
Tel: +48 881 537 554

O autorze

Skontaktuj się ze mną: