Sympozjum popularnonaukowe rozpoczynające działania projektu „Tropem karpackich żubrów”

ZAPROSZENIE na sympozjum popularnonaukowe
rozpoczynające działania projektu „Tropem karpackich żubrów”,
które odbędzie się dnia 25 czerwca 2013 roku,
w Stakčínie na Słowacji – Hotelu „Armales” (www.armales.sk)
Organizatorzy – Fundacja Bieszczadzka, Nadleśnictwo Stuposiany, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, Gminny Ośrodek Kultury im. Jerzego Janickiego
w Lutowiskach oraz Stowarzyszenie Čemerica Stakčín, we współpracy z Parkiem Narodowym „Połoniny” – mają zaszczyt zaprosić Państwa na organizowane na Słowacji sympozjum popularnonaukowe przybliżające polskie
i słowackie doświadczenia oraz wiedzę o karpackich żubrach, ich biologii, hodowli itp.
Sympozjum towarzyszyć będzie udostępniona po raz pierwszy ekspozycja edukacyjna o żubrach. Podsumowaniem sympozjum będą drukowane materiały posympozyjne, które zostaną dostarczone uczestnikom
już po zakończeniu wydarzenia.
Sympozjum otwiera merytoryczne działania projektu „Tropem karpackich żubrów”, którego celem jest przybliżenie lokalnym społecznościom obszaru pogranicza polsko-słowackiego, turystom przyjeżdżającym
w Bieszczady i Bukowskie Wierchy, a pośrednio także ogółowi społeczeństwa, informacji o karpackich żubrach.
W ramach projektu oprócz zbliżającego się sympozjum odbyła się już konferencja prasowa inaugurująca projekt, przygotowywana jest przenośna ekspozycja edukacyjna o żubrach, zorganizowane zostaną przyrodnicze szkolenia terenowe (2 na Słowacji i 4 w Polsce) oraz impreza plenerowa „Dzień Żubra”, powstaną materiały popularyzujące wiedzę o żubrach (witryna internetowa, film i prezentacja multimedialna, publikacja popularnoedukacyjna oraz plenerowa tablica informacyjna), a całe przedsięwzięcie zamknie sympozjum podsumowujące projekt, którego zakończenie planowane jest w grudniu 2013 roku.
Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o zapoznanie się z programem sympozjum
oraz o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego e-mailem lub faksem:
1) w Polsce: b.pyzocha@fundacja.bieszczady.pl, fax: +48 13 469 62 90,
2) na Słowacji: iveta.buralova@sopsr.sk, fax: +421 57 768 56 15.
Najpóźniej do 24 czerwca 2013 roku (poniedziałek) do godziny 15.00.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejności zgłoszeń. O zakwalifikowaniu lub odrzuceniu uczestnictwa każdą zgłoszona osobę poinformujemy drogą e-mailową lub telefonicznie.

Załączniki:
FB_PLSK2012_TKZ_formularz_sympozjum_2013.06.25.doc
FB_PLSK2012_TKZ_program_sympozjum_2013.06.25.doc
FB_PLSK2012_TKZ_zaproszenie_sympozjum_2013.06.25.doc

O autorze

Skontaktuj się ze mną: