Podsumowanie Sympozjum rozpoczynającego projekt „Tropem karpackich żubrów”

Organizatorzy – Fundacja Bieszczadzka, Nadleśnictwo Stuposiany, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, Gminny Ośrodek Kultury im. Jerzego Janickiego w Lutowiskach oraz Stowarzyszenie Čemerica Stakčín, we współpracy z Parkiem Narodowym „Połoniny” w dniu 25 czerwca 2013 roku, w Stakčínie na Słowacji zorganizowali sympozjum popularnonaukowe rozpoczynające działania projektu „Tropem karpackich żubrów”.
Sympozjum cieszyło się dużym zainteresowaniem społeczności zarówno polskiej, jak i słowackiej. Podczas tego spotkania przybyłym gościom przybliżono informacje na temat całego projektu, zaplanowanych działaniach oraz wymieniono się wieloma doświadczeniami, a każdy z uczestników zwiększył swoją wiedzę na temat żubra.
Sympozjum otworzyło merytoryczne działania projektu „Tropem karpackich żubrów”, którego celem jest przybliżenie lokalnym społecznościom obszaru pogranicza polsko-słowackiego, turystom przyjeżdżającym w Bieszczady i Bukowskie Wierchy, a pośrednio także ogółowi społeczeństwa, informacji o Karpackich żubrach.
Jako pierwszy zabrał głos Bogusław Pyzocha – koordynator całego projektu oraz Prezes Fundacji Bieszczadzkiej, który przywitał przybyłych gości oraz wygłosił kilka słów o projekcie „Tropem karpackich żubrów”. Kolejny prelegent – prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka – opowiedziała o wpływie struktury genetycznej na rozwój populacji żubrów karpackich. Natomiast Aleksandra Wołoszyn Gałęza przybliżyła wszystkim dzieje karpackiego żubra. Historię żubrów w Nadleśnictwie Stuposiany
przedstawił sam Nadleśniczy nadleśnictwa Stuposiany – Jan Mazur. Kolejną prelekcję wygłosił Štefan Pčola – zooolog, Park Narodowy „Połoniny“, który opowiedział o restutacji żubra w Parku Narodowym „Połoniny“.
Podczas sympozjum udostępniona została po raz pierwszy przenośna ekspozycja składająca się z 8 przenośnych tablic edukacyjnych, które zawierają zdjęcia i szczegółowe informacje na temat historii, biologii, budowy Żubrów. Ekspozycja wykorzystywana w przyszłości będzie podczas różnych wydarzeń i imprez, które są zaplanowane w projekcie. Kolejnym ważnym wydarzeniem wykorzystania tablic będzie Sympozjum w Lutowiskach, które podsumuje cały projekt. Na stałe tablice edukacyjne będą umieszczone w ośrodku edukacyjnym Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Bieszczadzkie w Mucznem” (Nadleśnictwo Stuposiany).
Sympozjum zakończyło się wycieczką dla uczestników z polski, którzy odwiedzili wiele ciekawych miejsc, w tym: zbiornik wodny na obszarze nieistniejącej dziś już wsi Starina, nieistniejącą wieś Veľká Poľana, gdzie odbyła się prezentacja urządzeń chroniących przed zniszczeniami spowodowanymi przez żubry oraz urządzeń służacych dokarmianiu tych zwierząt. Punktem kulminacyjnym całej wycieczki było odwiedzenie zagrody aklimatycznej dla żubrów w nieistniejącej już dziś wsi Ruské.

O autorze

Skontaktuj się ze mną: