Zaproszenie na II przyrodnicze warsztaty terenowe

ZAPROSZENIE na II przyrodnicze warsztaty terenowe nt. żubrów w Karpatach, które odbędą się w dniach 17-19 lipca 2013 roku, w okolicach miejscowości Wola Michowa i Balnica, na obszarze Nadleśnictwa Komańcza (Bieszczady, Polska).
Organizatorzy – Fundacja Bieszczadzka, Nadleśnictwo Stuposiany, oraz Stowarzyszenie Čemerica Stakčín, we współpracy z Parkiem Narodowym „Połoniny” – mają zaszczyt zaprosić Państwa na organizowane w Bieszczadach drugie z cyklu sześciu (2 na Słowacji i 4 w Polsce)przyrodniczych warsztatów terenowych nt. żubrów żyjących w polsko-słowackiej części Karpat (Bieszczady i Bukowskie Wierchy).
Warsztaty są częścią projektu „Tropem karpackich żubrów”, którego celem jest przybliżenie lokalnym społecznościom obszaru pogranicza polsko-słowackiego, turystom przyjeżdżającym w Bieszczady i Bukowskie Wierchy, a pośrednio także ogółowi społeczeństwa, informacji o karpackich żubrach. W ramach projektu odbyła się już konferencja prasowa inaugurująca projekt, sympozjum popularnonaukowe w Stakcinie na Słowacji, przygotowywana została przenośna ekspozycja edukacyjna o żubrach oraz zorganizowane były pierwsze przyrodnicze warsztaty terenowe na Słowacji (okolice miejscowości Runina w Bukowskich Wierchach).
W kolejnych miesiącach odbędą się kolejne cztery przyrodnicze szkolenia terenowe oraz impreza plenerowa „Dzień Żubra”, powstaną materiały popularyzujące wiedzę o żubrach (witryna internetowa, film i prezentacja multimedialna, publikacja popularnoedukacyjna oraz plenerowa tablica informacyjna), a całe przedsięwzięcie zamknie sympozjum podsumowujące projekt, którego zakończenie planowane jest w grudniu 2013 roku.
Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o zapoznanie się z programem warsztatów oraz o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowegoe-mailem lub faksem:
b.pyzocha@fundacja.bieszczady.pl, fax: +48 13 469 62 90,
Najpóźniej do 16 lipca 2013 roku (wtorek) do godziny 15.00.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejności zgłoszeń.
O zakwalifikowaniu lub odrzuceniu uczestnictwa każdą zgłoszona osobę poinformujemy
drogą e-mailową lub telefonicznie.

Załączniki:
Formularz Warsztatowy
Zaproszenie
Program Warsztatów

W imieniu organizatorów
Bogusław Pyzocha
Koordynator projektu

O autorze

Skontaktuj się ze mną:
COPYRIGHT © 2016 By CrunchPress.com