Warsztaty terenowe nt. żubrów w Karpatach

ZAPROSZENIE na I przyrodnicze warsztaty terenowe nt. żubrów w Karpatach, które odbędą się w dniach 25-27 czerwca 2013 roku,
w Bukowskich Wierchach (Słowacja, Gmina Stakčín)
Organizatorzy – Fundacja Bieszczadzka, Nadleśnictwo Stuposiany, oraz Stowarzyszenie Čemerica Stakčín, we współpracy z Parkiem Narodowym „Połoniny” – mają zaszczyt zaprosić Państwa na organizowane na Słowacji pierwsze z cyklu sześciu (2 na Słowacji i 4 w Polsce) przyrodniczych warsztatów terenowych nt. żubrów żyjących w polsko-słowackiej części Karpat (Bieszczady i Bukowskie Wierchy).
Warsztaty są częścią projektu „Tropem karpackich żubrów”, którego celem jest przybliżenie lokalnym społecznościom obszaru pogranicza polsko-słowackiego, turystom przyjeżdżającym w Bieszczady i Bukowskie Wierchy, a pośrednio także ogółowi społeczeństwa, informacji o karpackich żubrach.
W ramach projektu oprócz przyrodniczych warsztatów terenowych odbyła się już konferencja prasowa inaugurująca projekt, odbędzie się sympozjum popularnonaukowe (poprzedzające niniejsze warsztaty), przygotowywana jest przenośna ekspozycja edukacyjna o żubrach, zorganizowane zostaną kolejne przyrodnicze szkolenia terenowe oraz impreza plenerowa „Dzień Żubra”, powstaną materiały popularyzujące wiedzę o żubrach (witryna internetowa, film i prezentacja multimedialna, publikacja popularnoedukacyjna oraz plenerowa tablica informacyjna), a całe przedsięwzięcie zamknie sympozjum podsumowujące projekt, którego zakończenie planowane jest w grudniu 2013 roku.
Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o zapoznanie się z programem warsztaów
oraz o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego e-mailem lub faksem:
b.pyzocha@fundacja.bieszczady.pl, fax: +48 13 469 62 90,
Najpóźniej do 24 czerwca 2013 roku (poniedziałek) do godziny 15.00.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejności zgłoszeń. O zakwalifikowaniu lub odrzuceniu uczestnictwa każdą zgłoszona osobę poinformujemy drogą e-mailową lub telefonicznie.

Załączniki:
FB_PLSK2012_TKZ_formularz_warsztaty_2013.06.26-27.doc
FB_PLSK2012_TKZ_program_warsztaty I_2013.06.26-27.doc
FB_PLSK2012_TKZ_zaproszenie_warsztaty_2013.06.26-27.doc

O autorze

Skontaktuj się ze mną:
COPYRIGHT © 2016 By CrunchPress.com