Celem projektu było stworzenie podstaw do organizacji w przyszłości na terenie wsi ekomuzeum. Wykonana została inwentaryzacja terenowa obiektów oraz zasobów kulturowych i historycznych wsi Michniowiec. Zebrane materiały, opisy i fotografie posłużyły do opracowania folderu oraz tablicy informacyjnej.

W ramach rozwijającego się Ekomuzeum przygotowano cykl zajęć, warsztatów z dziedziny rękodzieła oraz odtworzenia technik starego, ginącego rzemiosła. W trakcie 6 spotkań uczestnicy zapoznali się z haftem regionalnym, koralikarstwem i filcowaniem. Wyroby powstałe w trakcie warsztatów wzbogaciły ekspozycję Chaty Bojkowskiej – centrum Ekomuzeum. Ekspozycja wzbogaciła się też o 4 szt. tradycyjnych koszul bojkowskich „soroczek”, kobiecych i męskich wykonanych przez artystę rękodzielnika.

Celem projektu było kultywowanie lokalnych tradycji związanych z obrzędami bożonarodzeniowymi. W ramach projektu 20 osób nabyło umiejętność wykonywania ozdób świątecznych tradycyjnymi metodami rękodzielniczymi, kolejne 20 osób nabyło umiejętność przygotowania świątecznych potraw zgodnie z tradycyjną lokalną recepturą. W nowo powstałym stałym miejscu wystawowym o tematyce świąteczno-obrzędowej , promującym twórczość bieszczadzkich rękodzielników-amatorów zorganizowano wystawę rękodzieła i lokalnego produktu gastronomicznego o tematyce bożonarodzeniowej

W Cisnej powstał zespół wokalno – muzyczny „ Bieszczadzka Rodzinka” , Po cyklu profesjonalnych warsztatów muzycznych i wokalnych, opracowano i zaaranżowano utwory charakterystyczne dla terenu Bieszczad. W efekcie wspólnej pracy powstał materiał muzyczny, który stanowił podstawę do wydania płyty. W czasie trwania projektu, odbyły się małe koncerty zespołu , a na jego zakończenie, przygotowano uroczysty koncert , z udziałem mediów i zaproszonych gości, będący formą promocji „ Bieszczadzkiej Rodzinki” i szerszej prezentacji dokonań

Głównym celem projektu była integracja społeczności lokalnej wokół tematu ”Zwyczaje
i rękodzieło w Kuźminie” W ramach prac projektowych wykonano scenę letnią, która stała się miejscem spotkań mieszkańców wsi Kuźmina. Zorganizowano dwa spotkania podczas których zaprezentowano dawne tradycje żniwiarskie, tradycyjne potrawy regionalne, wystawę prac rękodzielniczych i rzeźby ludowej twórców gminnych. Powstała stała ekspozycja narzędzi używanych dawniej w pracach polowych.
Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kuźminie mogły porównać zebrane narzędzia rolnicze z eksponatami muzealnymi podczas wycieczki do skansenu w Sanoku. Zebrano przyśpiewki ludowe z terenu gminy i zaprezentowanie je w formie zbiorku.

W ramach przygotowań do utworzenia Ekomuzeum na terenie wsi Polana wykonano tablicę informacyjną opisującą zinwentaryzowane zabytkowe obiekty. Odsłonięto fundamenty rozebranego kościoła i wykonano tablicę informacyjną o kapłanach i fundatorach spoczywających na dawnym placu kościelnym. Wykonano remont zadaszenia starej dzwonnicy kościelnej. Przygotowano wystawę „Spacerkiem po Polanie” i folder na wystawę. Dla młodzieży zorganizowano konkurs „Czy znasz historię swojej miejscowości ? ”

W Tarnawie Dolnej, przy funkcjonującym Niepublicznym Przedszkolu powstał Mini Park, miejsce zabawy dla dzieci i wypoczynku dla rodziców. Po przygotowaniu terenu zamontowano niezbędne urządzenia do zabawy, zainstalowano ławki i kosze, wykonano chodniki i ścieżki. Zakupiono i zasadzono ozdobne krzewy i drzewa parkowe.

Stowarzyszenie podjęło się przywrócenia pamięci o miejscu zagłady ok. 10 tys. ofiar pochodzenia żydowskiego w Zasławiu i obozie pracy tymczasowej na terenie byłej Fabryki Autosan. Działania nad wytyczeniem granic obozu pracy w Zasławiu i trasy ścieżki dydaktycznej będącej obrazem ostatniej drogi ofiar poprzedzono badaniami terenowymi i środowiskowymi przeprowadzonymi przez młodzież zagórskich gimnazjów pod opieką nauczycieli. Miejsce kaźni upamiętniono obeliskiem autorstwa dr hab. inż. arch. Jana Kurka z Politechniki Krakowskiej. Materiały archiwalne zdobyte w trakcie realizacji projektu oraz makieta obozu zostały zaprezentowane na wystawie.

„Przestrzeń radości, przyjaźni i współpracy” to plenerowe miejsce spotkań dzieci, młodzieży, rodzin z dziećmi, grup zainteresowań funkcjonujących przy Centrum. W ramach projektu na placu przy Centrum urządzono profesjonalny plac zabaw dla najmłodszych. Przygotowano teren pod boisko do siatkówki, miejsce pod zadaszoną altanę i ognisko.

W świetlicy wiejskiej gdzie już mieści się Centrum Informacyjno – Dokumentacyjne Ekomuzeum „Hołe” wygospodarowano pomieszczenie na kuchnię. Wykonano remont pomieszczenia oraz wyposażono kuchnię w niezbędny sprzęt. Utworzono miejsce z którego pod opieką Koła Gospodyń Wiejskich, działającego w ramach Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Dźwiniacz Dolny korzystać będzie cała społeczność lokalna wsi Dźwiniacz Dolny organizując coroczne spotkania środowiskowe oraz warsztaty związane z promowaniem dziedzictwa kulturowego.