Zaplecze kuchenne przy Centrum Informacyjno-Dokumentacyjnym Ekomuzeum „Hołe”

Zaplecze kuchenne przy Centrum Informacyjno-Dokumentacyjnym Ekomuzeum „Hołe”

  • projekt realizowany przezStowarzyszenie Rozwoju Wsi Dźwiniacz Dolny

W świetlicy wiejskiej gdzie już mieści się Centrum Informacyjno – Dokumentacyjne Ekomuzeum „Hołe” wygospodarowano pomieszczenie na kuchnię. Wykonano remont pomieszczenia oraz wyposażono kuchnię w niezbędny sprzęt. Utworzono miejsce z którego pod opieką Koła Gospodyń Wiejskich, działającego w ramach Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Dźwiniacz Dolny korzystać będzie cała społeczność lokalna wsi Dźwiniacz Dolny organizując coroczne spotkania środowiskowe oraz warsztaty związane z promowaniem dziedzictwa kulturowego.