„Zwyczaje i rękodzieło w Kuźminie”

„Zwyczaje i rękodzieło w Kuźminie”

  • projekt realizowany przezRada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Kuźminie

Głównym celem projektu była integracja społeczności lokalnej wokół tematu ”Zwyczaje
i rękodzieło w Kuźminie” W ramach prac projektowych wykonano scenę letnią, która stała się miejscem spotkań mieszkańców wsi Kuźmina. Zorganizowano dwa spotkania podczas których zaprezentowano dawne tradycje żniwiarskie, tradycyjne potrawy regionalne, wystawę prac rękodzielniczych i rzeźby ludowej twórców gminnych. Powstała stała ekspozycja narzędzi używanych dawniej w pracach polowych.
Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kuźminie mogły porównać zebrane narzędzia rolnicze z eksponatami muzealnymi podczas wycieczki do skansenu w Sanoku. Zebrano przyśpiewki ludowe z terenu gminy i zaprezentowanie je w formie zbiorku.