Kadisz jatom między Sanem a Osławą

Kadisz jatom między Sanem a Osławą

  • Projekt realizowany przezStowarzyszenie Dziedzictwo Mniejszości Karpackich

Stowarzyszenie podjęło się przywrócenia pamięci o miejscu zagłady ok. 10 tys. ofiar pochodzenia żydowskiego w Zasławiu i obozie pracy tymczasowej na terenie byłej Fabryki Autosan. Działania nad wytyczeniem granic obozu pracy w Zasławiu i trasy ścieżki dydaktycznej będącej obrazem ostatniej drogi ofiar poprzedzono badaniami terenowymi i środowiskowymi przeprowadzonymi przez młodzież zagórskich gimnazjów pod opieką nauczycieli. Miejsce kaźni upamiętniono obeliskiem autorstwa dr hab. inż. arch. Jana Kurka z Politechniki Krakowskiej. Materiały archiwalne zdobyte w trakcie realizacji projektu oraz makieta obozu zostały zaprezentowane na wystawie.