Wzór sprawozdania z realizacji warsztatów prowadzonych w ramach projektu pn. Wzmocnienie Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”

Termin końcowy nadesłania sprawozdania:
– w wersji elektronicznej (na adres a.gruza@bieszczady.pl) – 30.12.2010 r.,
– w wersji papierowej (nie dotyczy zdjęć) osobiście do biura fundacji lub pocztą na adres Fundacja Bieszczadzka, ul Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne z dopiskiem SPRAWOZDANIE FIO.

wzór sprawozdania

O autorze

Skontaktuj się ze mną: