Tańce integracyjne w pracy z grupą

Fundacja Bieszczadzka zaprasza członków organizacji pozarządowych z terenu gmin: Baligród, Bircza, Cisna, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Solina, Ustrzyki Dolne, Wetlina, Zagórz oraz tych, którzy chcą pracować na rzecz w.w organizacji na: „Tańce integracyjne w pracy z grupą”
Sesja warsztatowa złożona będzie z 2 części:
cz.1)- 4 dniowe warsztaty wyjazdowe „Mistrz- lider”(podczas którego uczestnik -„Lider” uczył się będzie pod okiem Mistrza).
cz.2)- świetlicowe warsztaty „lider- uczeń”(podczas których wykształcony „lider” przeprowadzi wolontarystycznie – wykorzystując przekazane przez Fundację Bieszczadzką materiały do zajęć (płyty, scenariusze)- warsztaty w świetlicach wiejskich/szkołach)

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pn. Wzmocnienie Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Czas trwania – 4 dni (32 godziny)
Terminy i miejsce szkoleń: 23-24-25-26 luty 2010 r. , Ustrzyki Dolne, ul. Korczaka 11 „MAGDA”- Turystyczny Ośrodek
Prowadzący- zajęcia prowadzone będą przez instruktorów Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza
Liczba miejsc ograniczona. Pierwszeństwo mają członkowie Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” oraz osoby, które zgłosiły się do warsztatów twórczych i nie zostały
z powodu braku miejsc.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres e-mail a.gruza@fundacja.bieszczady.pl do 07. lutego 2010 r., a wersję papierową na adres Biura Projektu – Fundacja Bieszczadzka , ul Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne z dopiskiem „PO FIO”. Decyduje data wpływu przynajmniej jednej wersji (elektronicznej lub papierowej).
Uczestnicy zostaną indywidualnie powiadomieni o wynikach rekrutacji.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W ramach szkolenia organizator zapewnia wyżywienie, nocleg, materiały szkoleniowe. Dojazd na koszt własny.
Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie jest zadeklarowanie gotowości do przeprowadzenia co najmniej 6 godz. warsztatów w wybranych przez uczestnika świetlicach wiejskich/szkołach, wykorzystując wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniu oraz przekazane przez Fundację materiały do zajęć.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.
Szczegółowych informacji udziela Alicja Gruza- koordynator projektu a.gruza@fundacja.bieszczdy.pl
tel. kom. 501752327 lub 724503663

formularz zgłoszeniowy

O autorze

Skontaktuj się ze mną: