Projekt „Młode Bieszczady” rozpoczęty !

Od 1-go sierpnia Fundacja Bieszczadzka rozpoczyna realizację projektu pt. „Młode Bieszczady” finansowanego w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.
Ten dwuletni projekt skierowany jest głównie do Samorządów Uczniowskich a jego celem będzie stworzenie modelowych rozwiązań pracy Samorządu Uczniowskiego , które przyczynią się do rozwoju postaw obywatelskich wśród młodzieży gimnazjalnej, w tym służące rozwojowi samorządności uczniowskiej i angażowaniu młodzieży na rzecz środowiska lokalnego. Już wkrótce wszystkie bieszczadzkie gimnazja zostaną poinformowane o możliwości udziału w projekcie.

O autorze

Skontaktuj się ze mną: