Konkurs „Opowiedz…2015” rozstrzygnięty !!

Fundacja Bieszczadzka w ramach Programu „Działaj Lokalnie IX -2015” ogłosiła w maju ub. roku konkurs „Opowiedz…” który miał na celu zachęcenie naszych grantobiorców do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego. Konkurs służył wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Działaj Lokalnie.
Na konkurs wpłynęło 6 prac w dwóch kategoriach: „Miejsce” i „Motyw”. Wszystkie prace miały formę reportażu miltimedialnego. W kategorii „MIEJSCE”, która pozwala na pokazanie konkretnych zmian, jakie zaszły w miejscowościach – wsiach i miasteczkach, w których realizowane były projekty wpłynęły 3 prace. Ważne było, aby pokazały stan sprzed zmiany, a następnie pokazały wspólną pracę i oczywiście – efekt. Zależało nam, aby prace w tej kategorii pokazywały miejsce, które łączy ludzi. Decyzja jury konkursowego w skład którego weszli lokalni dziennikarze, fotograficy, informatycy zwycięzcą w kategorii „ MIEJSCE” zostało Stowarzyszenie ,, Tworzymy Lepszą Przyszłość” w Birczy
Reportaż pt. „Rudawka – zdrowo na sportowo” można obejrzeć pod linkiem VIDEO
Ponadto jury przyznało w tej kategorii dwa wyróżnienia dla: Stowarzyszenia Natchnieni Bieszczadem w Cisnej, za pracę „ Tajemnicza góra w Cisnej” , link do pracy: VIDEO
oraz dla Grupy nieformalnej złożonej z przedstawicieli nauczycieli i Rady Rodziców w Gimnazjum w Wojtkówce za pracę pt. „Zielony Zakątek łączy pokolenia”, link do pracy to: VIDEO
3 prace wpłynęły też w kategorii „MOTYW”. Kategoria ta dała możliwość podzielenia się sukcesem skoncentrowanym wokół pewnego konkretnego produktu czy efektu projektu, jak np. ciekawego lokalnego wydarzenia (festyn, przegląd, konkurs, happening, warsztat etc.), które przyciągnęło zarówno mieszkańców, jak i turystów. W tej kategorii mieściły się również regionalne wytwory związane z dziedzictwem kulturowym, czy inne konkretne przedmioty stanowiące motyw przewodni zrealizowanego projektu. Ważne, aby ogniskowały zainteresowanie mieszkańców i pozwalały na ich rozwój, odpowiadając jednocześnie na konkretne potrzeby. I w tej kategorii zależało nam, aby prace pokazały taki motyw, który połączył ludzi.
Za najlepszą pracę w tej kategorii jury uznało reportaż multimedialny „Ocalić od zapomnienia” Stowarzyszenia USTYAN. Pracę można obejrzeć pod linkiem : VIDEO
Wszystkie wymienione organizacje otrzymają nagrody rzeczowe, zaś prace , które otrzymały pierwsze miejsce będą reprezentować ODL Fundacja Bieszczadzka w ogólnopolskim konkursie „Opowiedz….”.
Wszystkim organizacjom, które wzięły udział w konkursie bardzo dziękujemy zaś nagrodzonym składamy gratulacje.

O autorze

Skontaktuj się ze mną: