Fundacja Bieszczadzka zaprasza członków organizacji pozarządowych z terenu gmin: Baligród, Bircza, Cisna, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Solina, Ustrzyki Dolne, Wetlina, Zagórz oraz tych, którzy chcą pracować na rzecz w.w organizacji na szkolenie „Podstawy fundraisingu”
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy na temat działalności fundraisingowej i skutecznego pozyskiwania funduszy zewnętrznych na prowadzenie działalności statutowej organizacji, a także realizację projektów nie opierając się jedynie na pieniądzach publicznych i grantach.
Tematyka
1.Miejsce fundraisingu w społeczeństwie obywatelskim – jak zdobywanie funduszy przekształciło się w ważny obszar zarządzania, a fundraising w zawód
2.Misja i wizja organizacji – jak zamienić je w fundamenty stabilności finansowej
3.Zasady planowania działalności fundraisingowej – elementy dialogu i zarządzania
strategicznego
4.Rola wizerunku w budowaniu kapitału społecznego organizacji
5.Metody finansowania działalności administracyjnej, kampanii i projektów
6.Kampanie publiczne i medialne – analiza najlepszych przykładów polskich i zagranicznych
7.Sponsoring – jak utrzymać sponsora. Trening komunikacji, test windy
8.Praca z darczyńcami indywidualnymi – zbiórki publiczne, Direct Mail, 1%
9.Piramida fundraisingowa – jak pokonać obawy przed proszeniem o więcej
10.Skuteczny fundraiser – warunki powodzenia
11.Kodeks etyczny fundraisera – jak zarządzać bez afer i ukrytych kamer
12.Podsumowanie i dyskusja
Czas trwania – 8 godz.
Terminy i miejsce szkolenia:
I grupa – 09.12.2009 r. (Starostwo Powiatu Bieszczadzkiego w Ustrzykach Dolnych od godz.9.00 do 17.00)
II grupa – 10.12.2009 r. (Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku, od godz.9.00 do 17.00)
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Zajęcia prowadzi Małgorzata Kotowska – trener Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu w Krakowie.
Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pn. Wzmocnienie Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Formularz zgłoszeniowy

8 sierpnia 2010 r. w Dzwiniaczu Dolnym – Zapraszamy!
Rozpoczęcie o godzinie 13.

Projekt realizowany w ramach programu Lokalne Partnerstwa Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności
Od czerwca 2010 do stycznia 2011 roku trwać będą działania w ramach II edycji programu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, „Wolontariat Bieszczadzki – wspólnie na szlaku Greenway Zielony Rower”. Celem programu jest wzmocnienie idei wolontariatu w Bieszczadach zainicjowanego ubiegłorocznym projektem „Wolontariat Bieszczadzki- wspólnie dla dobra Bieszczadów.
Program „Wolontariat bieszczadzki” powstał, jest konkretna grupa wolontariuszy skupiona wokół Fundacji Bieszczadzkiej i Partnerów z którymi realizowano I edycję programu „Lokalne partnerstwa PAFW jak i wokół pozostałych partnerów z Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”. Ponieważ tworzenie jakiegokolwiek programu to proces, dlatego w ramach II edycji programu Partnerstwa Lokalne PAFW będą nadal realizowane partnerskie działania wspierające ideę wolontariatu a równocześnie propagowana wśród naszych wolontariuszy turystyka rowerowa na szlaku Greenway Zielony Rower. Wszystkie zaplanowane działania dotyczą w/w turystyki, bezpieczeństwa na rowerze, historii roweru, małej infrastruktury sprzyjającej rowerzystom , przede wszystkim zaś wyzwalają zaangażowanie wolontariuszy poprzez działania dla nich naprawdę atrakcyjne
Tegoroczna edycję projektu realizują:
Fundacja Bieszczadzka (koordynator przedsięwzięcia)
oraz partnerzy:
Bieszczadzkie Centrum Charytatywne „Caritas” w Ustrzykach Dolnych
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych –Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Stowarzyszenie „Edukacja i Rozwój” (Lesko)
Stowarzyszenie Kobiet Bieszczadzkich Nasza Szansa (Lesko)
Urząd Miasta i Gminy Lesko –Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku
Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych –Bieszczadzkie Centrum Informacji i Promocji w Ustrzykach Dl. Technikum Leśne w Lesku, Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne Stowarzyszenie Bieszczady
Działania przewidziane do realizacji podczas projektu
1.Kampania informacyjno-promocyjna
2.Święto Inicjatyw Lokalnych i Wolontariatu –Lesko
3.Warsztaty dla wolontariuszy : „Szlaki Greenway Zielony Rower”
4.„Nasz Mały Amsterdam”- Ustrzyki Dolne”
5.„Nasz Mały Amsterdam- Lesko”
6.Konkurs dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych „Bezpiecznie na rowerze”
7.Akcja odblaskowa- „Bezpieczni na drodze”
8.Konkurs na gospodarstwo agroturystyczne z gmin: Lesko i Ustrzyki Dolne, najbardziej sprzyjające turystom z rowerami
9.Konkurs „Stary nowy rower”
10.Rajd rowerowy „ Szlakiem cerkiewek gminy Ustrzyki Dolne

Wspolnie na szlaku Greenway Zielony Rower

Lesko 19. 06. 2010 r. (sobota)
Parking przy ulicy Rynek
Program imprezy:
11.15 Występy przedszkolaków z Gminy Olszanica
12.30 Konkursy z nagrodami dla dzieci z zakresu
wiedzy o bezpieczeństwie na drodze
13.30 Zespół młodzieżowy z Uherzec Mineralnych
14.00 Pokaz akrobatyki rowerowej RES-TRIAL
14.30 Konkursy z nagrodami cd.
15.00 Oficjalne rozpoczęcie imprezy
15.20 Zespół „Łopienka”
Koncerty popołudniowe:
16.00 „Bieszczadzka Rodzinka”
16.40 Michał Wójciak i Grzegorz Rokosz
17.40 „Horyzont zdarzeń”
18.45 „Kapela na Dobry Dzień”
20.00 „Orkiestra Dni Naszych”
Dodatkowe atrakcje:
kiermasz produktu lokalnego,
warsztaty twórcze, licytacje
Serdecznie zapraszamy!

Program imprezy

Z przyjemnością pragniemy Państwa poinformować o realizacji przez Fundację Bieszczadzką, Polską Agencję Rozwoju Turystyki S.A. oraz Hiszpański Instytut Rozwoju Ekonomicznego Ourense INORDE projektu pt. „Ekomuzea, zintegrowane obszary agroturystyczne i klastry jako narzędzia rozwoju i promocji regionów atrakcyjnych historycznie, kulturowo i przyrodniczo”, który jest współfinansowany przez Fundusz dla Organizacji Pozarządowych w ramach Komponentu II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój w obszarze tematycznym – Działania na rzecz poprawy świadomości społecznej. Pierwszym etapem w realizacji ww. projektu jest 2-dniowe seminarium tematyczne poświęcone ekomuzeom oraz aktywności turystycznej w obszarze turystyki wiejskiej.

Zaproszenie do udziału w seminarium
Program seminarium
Karta zgłoszenia udziału w seminarium

Innowacyjny kurs współpracy partnerskiej pn. Akademia Partnerstwa jest przeznaczony dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i przedsiębiorstw, którzy chcą stosować partnerstwo w praktyce, przyczyniając się tym samym do bardziej dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i budowania atmosfery współpracy. Kurs jest oparty na doświadczeniach polskich Grup Partnerskich, w połączeniu z brytyjską metodyką stosowaną od 15 lat w wielu krajach świata. Interaktywne metody nauczania (m.in. studia przypadków, uczenie się przez doświadczenie, partycypacyjne badania) oraz stałe wsparcie tutora w trakcie i po zakończeniu kursu, pozwolą uczestnikom nie tylko zdobyć nowe umiejętności i wiedzę, ale także skutecznie wykorzystać ją w praktyce w swojej organizacji i partnerstwie. Dlatego na udziale w Akademii skorzysta zarówno sam uczestnik kursu, jak i organizacja, region i społeczność, w której działa. Kurs jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, Krajowej Sieci Grup Partnerskich oraz The Partnering Initiative (program Międzynarodowego Forum Liderów Biznesu). W I edycji istnieje możliwość bezpłatnego uczestnictwa dla 15 osób. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.akademiapartnerstwa.pl oraz w załączonych dokumentach.

AP Informacja

Fundacja Bieszczadzka zaprasza do współpracy wolontariuszy. Poszukujemy osób, które chcą się zaangażować w nasze działania i wesprzeć je zarówno podczas organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych, jak i pomóc nam w codziennej pracy w biurze.
Promocja regionu i turystyka, którymi się zajmujemy sprawia, że będziemy potrzebować pomocy głównie wolontariuszy akcyjnych, czyli takich, które wesprą nas podczas organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych. Chcielibyśmy również nawiązać współpracę z osobami, które lubią pisać i umieją pisać, ponieważ potrzebujemy kogoś, kto na bieżąco będzie opisywał naszą działalności na stronie internetowej. Kiedy zintegrujemy się już ze sobą, chcemy abyście realizowali autorskie projekty związane z turystyką w Bieszczadach, a także prowadzili bieszczadzkiego bloga.
Ze swojej strony dajemy wolontariuszom możliwość wypożyczania sprzętu (aparat, dyktafon, kamera itp.), a już tej jesieni zorganizujemy ośrodek wolontariatu w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej – będziecie mogli korzystać z osobnego pomieszczenia wyposażonego w komputery.
Więcej informacji:
Wolontariat Bieszczadzki
wolontariat.bieszczadzki@gmail.com