Komisja grantowa oceniła a Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej w dniu 22.06.2021

31 maja  2021r. Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej zatwierdził listę rankingową