Wyniki konkursu Działaj Lokalnie X-2017

19 maja 2016r. Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej zatwierdził listę rankingową wniosków zgłoszonych do konkursu Działaj Lokalnie X-2017, sporządzoną na podstawie oceny wniosków przez Komisję Grantową funkcjonującą przy Fundacji Bieszczadzkiej. Środki finansowe otrzymane z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz dodatkowe pozyskane przez Fundację Bieszczadzką pozwolą na dofinansowanie 13 spośród 22 zgłoszonych wniosków. Nagrodzonym gratulujemy w imieniu Komisji i Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej zaś organizacjom i grupom nieformalnym, które nie znalazły się wśród dofinansowanych dziękujemy za udział w konkursie.

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW DZIAŁAJ LOKALNIE 2017

Załącznik nr 1

O autorze

Skontaktuj się ze mną: