Wizyta studyjna – Noroeste de Murcia Greenway & Caravaca de la Cruz

Na początku kwietnia przedstawiciel Fundacji Bieszczadzkiej wział udział w wyjeździe studyjnym do Hiszpanii. Wyjazd odbył się w ramach realizowaniego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego europejskiego projektu pt. „OUR WAY – Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego i naturalnego poprzez Zielone Szlaki”, finansowanego ze środków INTERREG – Europe. Fundacja Bieszczadzka bierze w tym projekcie aktywny udział jako jego beneficjent. Partnerom projektu z Urzędu Marszałkowskiego towarzyszyły także przedstawicielki dwóch innych beneficjentów: Stowarzyszenia „Aktywny Beskid” z Iwonicza oraz „Drezyny rowerowe” z Uherców Mineralnych.
W wizycie wziął udział także reprezentant Northern and Western Regional Assembly (partner z Irlandii). Naszymi gospodarzami byli hiszpańscy partnerzy i beneficjenci projektu z organizacji i instytucji regionu Murcia, w tym m.in.
z Turismo Region de Murcia, miast: Caravaca de la Cruz i Cehegin, Stowarzyszenia 90K Camino de la Cruz.  W pierwszym dniu dwudniowego pobytu uczestnicy dyskutowali i dzielili się swoimi osiągnięciami i doświadczeniami w zakresie wykorzystywania swoich „dobrych praktyk” w kontekście budowy zielonych szlaków greenways w różnych regionach Europy i używania tej wiedzy do włączenia idei szlaków greenways do programów polityki regionalnej i  ostatecznego wdrożenia tych rozwiązań na swoich terytoriach. Wizytanci spotkali się także z przedstawicielem Regionalnego Zarządu Instytucji Penitencjarnych, który przedstawił program współpracy reprezentowanej przez siebie instytucji z konsorcjum zarządzającym szlakami greenways i wykorzystaniem osób skazanych na obowiązkowe prace publiczne przy utrzymaniu infrastruktury szlaków i wpływu tej pracy na ich resocjalizację. Drugi dzień wizyty był poświęcony „turystyce”. Uczestnicy przemaszerowali kilkukilometrowym odcinkiem szlaku „Noroeste de Murcia Greenway” (z Cehegin do Caravaca de la Cruz), zbudowanego przy wykorzystaniu infrastruktury (tunele, wiadukty) nieczynnej linii kolejowej, odwiedzili bistro i hostel w zadaptowanym budynku stacji kolejowej w Cehegin, zwiedzili starówkę miasta Caravazza de la Cruz, gdzie spotkali się z burmistrzem i władzami miasta odpowiedzialnymi za rozwój turystyki oraz Bazylikę-Sanktuarium, gdzie przechowywany jest relikwiarz Santísima Vera Cruz de Caravaca z domniemanymi drzazgami z krzyża męczeńskiego Chrystusa. Na zakończenie wizyty, po zwiedzeniu starej części Murcii, uczestnicy zostali podjęci przez Dyrekcję Turismo Region de Murcia, uroczystym obiadem w salach Real Casinio de Murcia.

O autorze

Skontaktuj się ze mną: