Szkolenie dla liderów NGO

Fundacja Bieszczadzka zaprasza członków organizacji pozarządowych z terenu gmin: Baligród, Bircza, Cisna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Solina, Ustrzyki Dolne, Wetlina, Zagórz oraz tych, którzy chcą pracować na rzecz w.w organizacji na „Szkolenie dla liderów NGO”.
Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pn. Wzmocnienie Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Tematyka szkolenia: diagnozowanie problemów lokalnych, zarządzanie projektem, monitoring i ewaluacja, rozliczanie merytoryczne i finansowe projektów, podstawowe zasady prowadzenia księgowości, finansowa obsługa projektu, kreatywna praca w grupie, public relations, współpraca pomiędzy NGO’s i samorządem lokalnym, praktyczne stosowanie w organizacjach obowiązujących strategii horyzontalnych: rozwoju lokalnego, równości szans, w tym równości szans kobiet i mężczyzn rozwoju społeczeństwa informacyjnego; zrównoważonego rozwoju; innowacyjności i współpracy ponadnarodowej; partnerstwa, dobrego zarządzania i przeciwdziałania korupcji.
Szczegóły szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy w załączniku:
Zaproszenie
Formularz zgłoszeniowy

O autorze

Skontaktuj się ze mną: