Sprawozdanie z trzydniowej, krajowej wizyty studyjnej do województwa lubelskiego pn. „ Podmioty ekonomii społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na przykładzie woj. lubelskiego”.

Wizyta studyjna została zorganizowania przez działające w ramach Fundacji Bieszczadzkiej Biuro EkoPodróży „Zielony rower” na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

Celem wyjazdu było zapoznanie uczestników z działalnością wybranych podmiotów ekonomii społecznej, wymiana informacji, przykładów dobrych praktyk i pomysłów pomiędzy uczestnikami wizyty a gospodarzami. W wizycie uczestniczyło 23 przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

W trakcie trzydniowego wyjazdu odwiedzono:

1. Dom Nastów – prowadzony przez Nasutowskie Przedsiebiorstwo Społeczne Sp/ z o.o  założone przez Fundacje Nowy Staw.

Ośrodek Dom Nasutów był pierwszym zwiedzanym obiektem. Jest on położony w otulinie Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego oddalony jest 15 kilometrów od centrum Lublina. To miejsce założone przez Fundacje Nowy Staw w którym poszanowanie i kultywowanie tradycji spotyka się z różnorodnością i dynamiką współczesnych form wypoczynku. W swojej ofercie zapewnia miejsca noclegowe i wielokrotnie nagradzaną sprawdzoną kuchnię.
Fundacja Nowy Staw powstała w 1993 roku. w celu budowania społeczeństwa obywatelskiego, współpracy i solidarności między narodami. Wspiera procesy demokratycznych przemian na Białorusi i Ukrainie oraz proces integracji Polski z Unią Europejską. Promuje Lublin i Lubelszczyznę jako miejsce spotkania różnych kultur i narodów.

  1. Fundacja Teatroterapia Lubelska – Warsztaty Terapi Zajęciowej – Teatroterapnia

Fundacja Teatroterapia była kolejnym z odwiedzanych miejsc przez uczestników. Podczas wizyty uczestniczy mieli okazję zapoznać się z działalnością Fundacji oraz wzięli udział w pokazie – fragment spektaklu z udziałem uczestników WTZ. Poprzez różne elementy teatroterapia poprawia zdolność samoobserwacji, a także trafnego postrzegania innych ludzi. Trenuje też poprawne zachowania społeczne, w tym wnoszenie konstruktywnego wkładu własnego do grup, pokazuje prawo ludzi z upośledzeniami do tworzenia i uczestniczenia w kulturze i sztuce teatru

3.    Stowarzyszenie Misericordia 

Uczestnicy wizyty studyjnej mieli okazję zwiedzić placówki utworzone i prowadzone przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia przez Stowarzyszenie Misericordia: Warsztat Terapii Zajęciowej Misericordia i Kuchnia Zakładu Aktywności Zawodowej Misericordia oraz mieszkania wspomagane, i Zakład Aktywności Zawodowej . Poza zapoznaniem się z działalnością Stowarzyszenie Misericordia mieliśmy możliwość skorzystania z obiadu w lokalu gastronomicznym prowadzonym przez ZAZ Misericordia.
Stowarzyszenie utworzyło Zakład Aktywności Zawodowej w którym podopieczni mają szansę podjęcia pierwszej w swoim życiu pracy. Ponadto osoby niepełnosprawne prowadzą kawiarnię Santiago Café, są pracownikami kuchni przemysłowej i firmy cateringowej, zajmują się usługami porządkowymi i pielęgnacją zieleń.

4.    Spółdzielnia socjalna „Mamy Siebie”

Spółdzielnia Socjalna Mamy Siebie powstała w listopadzie 2018 roku jako odpowiedź młodych matek na potrzeby związane z rozwojem osobistym i zawodowym. Spółdzielnia realizuje szereg działań na rzecz aktywizacji społeczeństwa, rozwoju, wychowania, edukacji, zabawy. Organizuje imprezy okolicznościowe, animuje dzieci podczas eventów, imprez miejskich, imprez szkolnych czy przedszkolnych.

5.    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach – Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach. Misją Klubu jest Misją Klubu Integracji Społecznej jest promocja aktywnej polityki społecznej i wsparcie osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

6.     Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka 

Studzianka to niewielka wieś w województwie lubelskim, która przed wiekami była w większości zamieszkiwana przez ludność tatarską. Dziś jest to wyjątkowe miejsce na mapie Polski, ponieważ właśnie tu, dzięki działalności Stowarzyszenia można z bliska zobaczyć jak żyli Tatarzy.
Uczestnicy wizyty mieli okazję zwiedzić cmentarz tatarskie i mural tatarski z przewodnikami w strojach tatarskich łuczników. W trakcie zwiedzania wysłuchali opowieści nt. działalności Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka to prężnie działająca organizacja pozarządowa nawiązująca do przeszłości regionu. Współpracuje z samorządem gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Jej członkowie uczestniczą w seminariach, szkoleniach, zjazdach i sympozjach. Organizacja wspiera inne NGOs w regionie i służy doświadczeniem z zakresu promocji dziedzictwa kulturowego, animacji społeczności, turystyki, pracy z dziećmi i młodzieżą.

O autorze

Skontaktuj się ze mną: