Sprawozdanie z krajowej wizyty studyjnej do gospodarstw agroturystycznych/zagród edukacyjnych w województwie lubuskim 14 września 2021 r.

Wizyta studyjna została zorganizowania przez działające w ramach Fundacji Bieszczadzkiej Biuro EkoPodróży „Zielony rower” na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Celem wyjazdu było podniesienie wiedzy uczestników wizyty w zakresie organizacji i zasad funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych posiadających status zagród edukacyjnych oraz implementacja rozwiązań poprzez edukację i przykłady dobrych praktyk w zakresie kluczowych zagadnień takich jak: cele działalności ww. podmiotów, struktura podmiotu, zasady funkcjonowania, ramy prawne, lokalna i ogólnopolska kondycja podmiotów, a także źródła ich finansowania.

Uczestnikami wyjazdu byli przedstawiciele m.in.: ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, ośrodka doradztwa rolniczego (regionalnego), ośrodków pomocy społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej, grupy inicjatywnej powołanej w celu opracowania lubuskiego modelu innowacyjnych usług społecznych, przedstawicieli ROPS Zielona Góra
(18 osób).

W trakcie wyjazdu odwiedzono:

  1. Gospodarstwo Agroturystyczne/ Zagrodę Edukacyjną pani Jolanty Jarmoch w Czarnej

Gospodarstwo należy do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Realizuje cele edukacyjne w zakresie produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, przetwórstwa płodów rolnych, świadomości ekologicznej i konsumenckiej, dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej.
W czasie spotkanie z właścicielką zapoznano się z kluczowymi zagadnieniami z zakresu prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego oraz zagrody edukacyjnej. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili gospodarstwo oraz wzięli udział w pokazie tworzenia ozdób z siana i klejenia z gliny.

  1. Gospodarstwo Agroturystyczne/ Zagrodę Edukacyjną „Koziołek Suchodołek w Nowej Zagrodzie” państwa Jolanty i Macieja Filipowiczów w Suchodole
    Po zwiedzeniu gospodarstwa, w trakcie spotkania z właścicielką, omówiła ona dotychczasowe doświadczenia z zakresu prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego oraz zagrody edukacyjnej oraz przedstawiła możliwości rozszerzenia działań o „zieloną opiekę”, w zamyśle skierowaną do środowiska seniorów z lokalnej społeczności. Uczestnicy wzięli także aktywny udział w warsztatach zielarskich – każdy z uczestników, korzystając z uprawianych w gospodarstwie ziół – mógł „skomponować” olej ziołowy, według własnej fantazji i pomysłu.
  2. Gospodarstwo Agroturystycznego „Dwa Stawy” pana Zdzisława Lebiody w Chromowie
    W trakcie spotkania z właścicielem przedstawił on genezę powstania gospodarstwa, bieżącą działalność (turystyka i gastronomia), sposoby finansowania i zdobywania funduszy pomocowych. Uczestnicy wyjazdy zwiedzili gospodarstwo – całoroczne domki rekreacyjne, ośmiohektarowe łowisko wędkarskie składające się z pięciu stawów, gdzie można złowić pstrągi, karpie, szczupaki, jesiotry i sumy. Zapoznano się także z działalnością znajdującej się na terenia gospodarstwa, prowadzoną przez żonę właściciela, restauracją, w której serwowane są głównie dania z ryb, także złowionych przez odpoczywających w gospodarstwie wędkarzy i turystów.

O autorze

Skontaktuj się ze mną: