Sprawozdanie z dwudniowej, krajowej wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej w województwach dolnośląskim i wielkopolskim 16-17 września 2021 r.

Wizyta studyjna została zorganizowania przez działające w ramach Fundacji Bieszczadzkiej Biuro EkoPodróży „Zielony rower” na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Celem wyjazdu było podniesienie wiedzy uczestników wizyty w zakresie organizacji i zasad funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz podmiotów wdrażających politykę społeczną oraz implementacja rozwiązań poprzez edukację i przykłady dobrych praktyk w zakresie kluczowych zagadnień takich jak: cele działalności ww. podmiotów, struktura podmiotu, zasady funkcjonowania ww. sektora, w tym III sektora oraz jego otoczenia, ramy prawne, lokalna i ogólnopolska kondycja podmiotów, a także źródła ich finansowania.

Uczestnikami wyjazdu byli przedstawiciele m.in.: jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy i integracji społecznej, przedsiębiorstw ekonomii społecznej, nauki oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze (20 osób).

W trakcie dwudniowego wyjazdu odwiedzono:

1. Centrum Usług Społecznych i Spółdzielnię Socjalną „Smak Bistro” w Rawiczu 

Rawicz znajduje się w czołówce wielkopolskich miast pod względem wprowadzania innowacyjnych rozwiązań z zakresu polityki społecznej oraz aktywności społecznej mieszkańców. Dostrzeżeniem tych działań było włączenie miasta i gminy, jako pierwszych w Polsce – do pilotażowego programu i przekształcenie ośrodka pomocy społecznej w Centrum Usług Społecznych.
W czasie spotkania pani Władysława Czajkowska – dyrektorka CUS w Rawiczu – przedstawieła etapy tworzenia CUS, zaprezentowała główne działania CUS, omówiła współpracę z organizacjami pozarządowymi, sektorem prywatnym i z organami administracji publicznej. Na spotkaniu był obecny zastępca burmistrza Gminy Rawicz pan Paweł Szybaj.
Pani Marta Mikołajczak – prezeska Spółdzielni Socjalnej „Smak Bistro” – zapoznała uczestników wizyty z działalnością Spółdzielni.

 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie

W czasie spotkania z reprezentantami MGOPS’u przedstawiono założenia projektu „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych”. Zaprezentowano także konkretne elementy tego przedsięwzięcia wraz z harmonogramem i „mapą drogową” przekształcania MGOPS’u w CUS.

3.  Kawiarnię „Filmową” prowadzoną przez Spółdzielnię Socjalną „Zmysły”         w Jarocinie 

Uczestnicy wyjazdu spotkali się z przedstawicielem spółdzielni, który przedstawił dwa główne kierunki działalność tego podmiotu ekonomii społecznej – socjalno-opiekuńczy i gastronomiczno-komercyjny.

4.  Centrum Usług Społecznych i Spółdzielnię Socjalną „Razem do Sukcesu”         w Kramsku

W czasie spotkania pani Magdalena Politańska – przedstawicielka CUS w Kramsku – przedstawiła etapy tworzenia CUS, zaprezentowała główne, bieżące działania CUS, omówiła współpracę organizacjami pozarządowymi, sektorem prywatnym i z organami administracji publicznej. Przedstawiła także genezę powstania, etapy rozwoju i bieżące działania Spółdzielni Socjalnej „Razem do Sukcesu”, której była założycielką i prezeską przez kilka początkowych lat działalności spółdzielni.

5.  Ośrodek Wypoczynkowy „Imbir” prowadzony przez Spółdzielnię Socjalną      „Imbir” w Kaliszu

W czasie spotkania z wiceprezeską Spółdzielni Socjalnej „Imbir”uczestnicy zapoznali się z historią i działalnością tego podmiotu, ze szczególną rolą współpracy z „Caritasem” Diecezji Kaliskiej. Spółdzielnia prowadzi restaurację i ośrodek wypoczynkowy oraz świadczy usługi cateringowe dla szkół i DPSów.

6.   Fundację „Opieka i Troska” we Wrocławiu (dzielnice Psie Pole i Zawidawie) 

Fundacja Opieka i Troska założona została w 2003 roku z myślą o wsparciu rozbudowy Domu Pomocy Społecznej, w którym przebywają kobiety chore psychicznie i somatycznie. Fundacja opiekuje się osobami z zaburzeniami psychicznymi w ich lokalnym środowisku. W 2006 roku uruchomiła nową siedzibę na Psim Polu, która stała się miejscem spotkań dla podopiecznych, a także wolontariuszy, współpracowników i terapeutów. Wspólnymi siłami starają się stworzyć namiastkę domu tak, aby każdy mógł czuć się tu bezpieczne. Prezeska Fundacji pani Anna Kraucz-Miękus opowiedziała o działaniach Fundacj, która prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, klub seniora „Zawsze Młodzi”, skierowany do dzieci i młodzieży „Klub na Psiaku”, warsztaty samorozwoju dla osób w depresji „Siła rodziny” – projekt skierowany do rodzin osób chorujących psychicznie ,Centrum Aktywności Lokalnej Psie Pole/ Zawidawie, Klub Aktywizacji Społecznej i Zawodowej „Na Zakręcie”, Kawiarnię-Galerię Artystyczną „Stara Piekarnia”, w której pracują osoby z doświadczeniem choroby psychicznej.

7.   Spółdzielnię Socjalną „Raj” prowadzącą restaurację „Dobra Karma”             we Wrocławiu

Dobra Karma jest lokalną, restauracją, specjalizującą się w sezonowej, autorskiej kuchni. „Raj” jest spółdzielnią socjalną – kooperatywą pasjonatów gotowania, którzy po licznych zagranicznych wojażach postanowili stworzyć wyjątkowe miejsce na kulinarnej mapie Wrocławia, przesiąknięte dobrą atmosferą. Mottem spółdzielni jest hasło – „Z miłości do ludzi i jedzenia”. Oprócz działaności komercyjnej, restauracja przygotowuje także posiłki dla jednego z wrocławiskich domów dziecka, a także, codziennie, kilkanaście darmowych obiadów dla niezamożnych mieszkańców Wrocławia.

8.    „Cafe Równik” - kawiarnię prowadzoną przez Stowarzyszenie Twórców i         Zwolenników Psychostymulacji we Wrocławiu

W czasie spotkania prowadzonego przez pracowników kawiarni, w towarzystwie przedstawicielki Stowarzyszenia, zaprezentowano działalność organizacji i kawiarni. „Cafe Równik” to lokal gastronomiczny, w którym pracują wyłącznie osoby z niepełnosprawnością intelektualną. W zamyśle działania, kawiarnia, oprócz aktywizacji zawodowej i społecznej osób tam pracujących, ma także edukować społeczeństwo, czym jest niepełnosprawność intelektualna i uczyć tolerancji.

O autorze

Skontaktuj się ze mną: