Spotkania społeczności lokalnych w ramach projektu „Ekomuzea Karpackie -Partnerstwo dla Środowiska”

We wszystkich miejscowościach, ( z wyjątkiem Lipia w gminie Czarna) w których realizowane są projektowe inicjatywy odbyły się spotkania kadry zarządzającej projektem z lokalną społecznością. Organizacją spotkania, informowaniem lokalnej społeczności o miejscu, terminie spotkania zajmowali się lokalni liderzy inicjatyw. Celem spotkań było poinformowanie mieszkańców danej miejscowości o projekcie, jego celach, głównych założeniach, terminach realizacji i instytucji finansującej czyli NFOŚIGW. Spotkania przebiegały zgodnie z przyjętym wcześniej porządkiem: powitanie, wystąpienie przedstawiciela Fundacji Bieszczadzkiej który przedstawiał w formie prezentacji multimedialnej zaplanowane do realizacji inicjatywy, przedstawienie lokalnej inicjatywy przez lokalnego lidera i dyskusja efektem , której był podział wśród mieszkańców danej miejscowości prac związanych z realizacją działań, promocją inicjatywy i projektu oraz świętowaniem zakończenia prac . To ostatnie w różnych miejscowościach będzie miało różny charakter: Dzień otwarty Inicjatywy, rajd, konkurs tematyczny, piknik, festyn itp. Spotkania takie odbyły się kolejno: 24.04 w Orelcu, 27.04 w Wojtkówce, 12.05 w Ustrzykach Dolnych ( Strwiążyk), 18.05 w Stefkowej, 16.05 w Zatwarnicy, 15.05 w Lutowiskach, 22.05 w Jałowem, 23.05 w Smolniku i 26.05 w Dźwiniaczu Dolnym.

O autorze

Skontaktuj się ze mną: