PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI DS. ROZPATRYWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/POKL.09.01.02-18-313/11

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI DS. ROZPATRYWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W ODPOWIEDZI
NA ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/POKL.09.01.02-18-313/11
W dniu 12 października 2012 r. o godzinie 14:00 odbyło się posiedzenie komisj w składzie:
1. Lucyna Sobańska – Przewodniczący komisji
2. Alicja Gruza – Sekretarz komisji
3. Bogusław Pyzocha- Członek komisji
Przedmiotem posiedzenia Komisji było dokonanie oceny ofert, które zostały złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5/POKL.09.01.02-18-313/11 dotyczące zamówienia na prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych w klasach IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum.

Załącznik
Protokół z posiedzenia komisji

O autorze

Skontaktuj się ze mną:
COPYRIGHT © 2016 By CrunchPress.com