PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI DS. ROZPATRYWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/FB/POKL.09.01.02-18-277/13

W dniu 25 września 2014 r. o godzinie 15.30 zebrała się Komisja w następującym składzie:
1.Lucyna Sobańska – Przewodniczący komisji
2. Monika Buchtelarz- Sekretarz komisji
3. Alicja Gruza- Członek komisji
Przedmiotem posiedzenia Komisji było dokonanie oceny ofert, które zostały złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/FB/POKL.09.01.02-18-277/13 dotyczące prowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych w ramach projektu „Sięgamy wyżej”

Protokół

O autorze

Skontaktuj się ze mną: