Lista rankingowa wniosków Działaj Lokalnie XII 2022

24 maja 2022r. Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej zatwierdził listę rankingową wniosków zgłoszonych do konkursu Działaj Lokalnie XII-2022, sporządzoną na podstawie oceny wniosków przez Komisję Grantodawczą funkcjonującą przy Fundacji Bieszczadzkiej. Środki finansowe otrzymane z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz dodatkowe pozyskane przez Fundację Bieszczadzką pozwoliły na dofinansowanie 11 projektów. Jeden wniosek projektowy został zwrócony do poprawy. Nagrodzonym gratulujemy w imieniu Komisji i Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej. Życzymy satysfakcji z realizacji projektów.

Wyniki oceny merytorycznej wniosków w konkursie Działaj Lokalnie 2022- ODL Fundacja Bieszczadzka

O autorze

Skontaktuj się ze mną: