II KARPACKIE DNI ZIELONEJ TURYSTYKI

Fundacja Bieszczadzka, Detska organizácia Fénix Snina (Słowacja) oraz WWF Polska zapraszają w dniach 20-22 sierpnia 2010 roku do Lutowisk (w Bieszczadach) na II KARPACKIE DNI ZIELONEJ TURYSTYKI (KDZT).
Drugie już z rzędu KDZT (pierwsze odbyły się we wrześniu 2009 roku w słowackiej Sninie) służą kreowaniu i promocji wśród odwiedzających region turystów oraz wśród samych mieszkańców wspólnej dla Karpat Wschodnich oferty turystyki przyjaznej środowisku. Impreza popularyzuje potencjał przyrodniczy, historyczny i kulturowy regionu oraz uświadamia znaczenie ekoturystyki i ekologii dla ochrony i zachowania tego potencjału. Bardzo ważnym celem jest też wzmacnianie transgranicznej polsko-słowackiej (a docelowo polsko–słowacko–ukraińskiej) partnerskiej współpracy na rzecz przyjaznego środowisku rozwoju Karpat Wschodnich.
W PROGRAMIE tegorocznej edycji DNI m.in.:
Wystawy publikacji i fotografii oraz pokaz filmów o tematyce przyrodniczej, ekologicznej i ekoturystycznej.
Impreza DZIKIE KARPATY: pokazy zwierząt hodowlanych związanych z regionem; konkursy i zajęcia edukacyjne o rosnących w Karpatach roślinach i żyjąccych tu dużych ssakach – żubrach, niedźwiedziach, wilkach, rysiach i żbikach.
Impreza ZIELONA TURYSTYKA KARPACKA: ekspozycja wschodniokarpackich produktów ekoturystycznych: Międzynarodowego Szlaku Dziedzictwa Przyrodniczo-Kulturowego „Zielony Rower – Greenway Karpaty Wschodnie;Ekomuzeów Bieszczadzkich; pokazy akrobacji rowerowych oraz zasad i sprzętu potrzebnego do uprawiania parolotniarstwa.
Kiermasz rękodzieła wschodniokarpackiego oraz degustacja jadła regionalnego z warsztatami kulinarnymi.
Występy zespołów regionalnych z Polski, Słowacji i Ukrainy.
Edukacyjne wycieczki i warsztaty terenowe: rowerowa wzdłuż Doliny Sanu; piesze z botanikiem i ornitologiem (bird watching); warsztaty fotografii przyrodniczej dla początkujących.

O autorze

Skontaktuj się ze mną: