ANEKS NR 1 DO PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA KOMISJI DS. ROZPATRYWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/POKL.07.02.02-18-043/11

W związku z otrzymaną opinią prawną, o którą zwrócił się Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej, odrzucona z powodów formalnych (Kandydat jest członkiem Rady Fundacji) została:
• OFERTA nr 1 – złożona 10 lipca 2013 roku o godzinie 15.35; oferent: Przemysław Ołdakowski, ul. Smolki 5/15, 38 600 Lesko; cena brutto jednej godziny 25,00 zł, cena brutto ogółem: 24 000,00 PLN
Zgodnie z powyższym do kolejnego etapu tj. do rozmowy rekrutacyjnej zakwalifikowano jedynie ofertę złożoną przez Tomasza Paszkiewicza, Zahutyń 237, 38 500 Sanok. Dzięki przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej podjęta zostanie decyzja dotycząca Opiekuna Spółdzielni Socjalnej świadczącej usługi w zakresie handlu i produkcji gastronomicznej w ramach projektu: „Współdzielenie obowiązków-współdzielenie zysków” zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu nr nr 6/POKL.07.02.02-18-043/11

Załączniki:
Aneks do protokołu z posiedzenia komisji

O autorze

Skontaktuj się ze mną:
COPYRIGHT © 2016 By CrunchPress.com