Fundacja Bieszczadzka od początku wojny na Ukrainie wspiera działania na rzecz uchodźców, którzy przybywają do Polski przez przejście graniczne w Krościenku. Od pierwszych dni koordynujemy wolontariuszy niezbędnych do obsługi kuchni i jadalni w punkcie recepcyjnym w Łodynie. Pozostałych wolontariuszy kierujemy do pracy w magazynie utworzonym w ustrzyckiej hali sportowej lub na przejście graniczne w Krościenku. Poczyniliśmy również starania o środki finansowe na wsparcie logistyczne miasteczka dla uchodźców oraz punktu recepcyjnego w Łodynie. Z Fundacji PKO BP pozyskaliśmy dotację w wysokości 60 tys. zł. Pieniądze te zostaną wykorzystane na zakup paliwa do generatorów prądotwórczych celem ogrzewania namiotów w miasteczku dla uchodźców w Krościenku przy granicy i w punkcie recepcyjnym w Łodynie, na zakup tłucznia, żwiru, klińca do utwardzenia gruntów w obu wyżej wymienionych punktach, umożliwiając dojazd samochodów dostawczych, karetek pogotowia, autokarów a także na zakup środków czystości do utrzymania czystości w punkcie recepcyjnym w Łodynie. Za otrzymane wsparcie finansowe serdecznie dziękujemy.

Fundacja Bieszczadzka we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
W XII edycji Programu „Działaj Lokalnie -2022” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. Program kierujemy do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Wnioski do DL XII-2022 mogą być składane przez Wnioskodawców działających na terenie
9 gmin: Baligród, Bircza, Czarna, Komańcza, Lesko, Olszanica, Ustrzyki Dolne , Tyrawa Wołoska i Solina.
Będzie można ubiegać się o dotację do 6.000 zł. Wnioskodawcy wnoszą wkład własny – 25% wartości wnioskowanej dotacji w tym: 5% wkład finansowy (środki realizatora na pokrycie kosztów projektu) oraz 20 % wkład niefinansowy (np. praca wolontariacka na rzecz projektu, użyczenie sali, przekazane rzeczy). Różnice w zakresie wkładu własnego oraz czasu realizacji dotyczyć będą wyłącznie projektów, zawierających działania wpływające na zmniejszenie skutków epidemii, oraz projektów wspierających uchodźców z Ukrainy ( szczegóły w regulaminie konkursu)
Dotowane projekty będzie można realizować od 1 czerwca do 31 grudnia 2022 roku.
Termin naboru wniosków: 21.03.2022r – 22.04.2022r.

Wnioski do Działaj Lokalnie XII-2022 należy składać wyłącznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.dzialajlokalnie.pl i www.fundacjabieszczadzka.org

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych informacji o programie zapraszamy na konsultacje indywidualne, telefoniczne lub w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej od 21 marca 2022 w godzinach od 08.00 do 12.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu konsultacji. Renata Kapuścińska – Frankowska tel; 600 891 729, e-mail: renatakapuscinskafrankowska@gmail.com

Obowiązkowo w konsultacjach lub szkoleniu informacyjnym muszą wziąć udział przedstawiciele organizacji lub grup nieformalnych, które po raz pierwszy wnioskują do programu Działaj Lokalnie !!!
Terminy szkoleń informacyjnych zostaną podane w najbliższym czasie

Na prośba Burmistrza Ustrzyk Dolnych udostępniamy konto bankowe Fundacji Bieszczadzkiej na zbiórkę pieniędzy z przeznaczeniem na zakup niezbędnych produktów dla osób z Ukrainy przebywających w punktach recepcyjnych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne #Solidarnizukrainą

Fundacja Bieszczadzka od początku podjęła się koordynacji wolontariuszy na punktach recepcyjnych w Łodynie i Równi. Rozpoczynamy cykl relacji z pracy wolontariuszy.

Toczy się kolejny pracowity dzień w obu punktach. Dzisiejszy dyżur w kuchni w Łodynie od 8.00 do 16.00 pełnią panie ze Stowarzyszenia Miłośników Olszanicy i Okolic. Migiem pojęły co trzeba robić. Szybko przyswoiły parę podstawowych słów ukraińskich niezbędnych do obsługi strudzonych po wielogodzinnej a czasami wielodniowej podróży osób z Ukrainy. Dziś znowu przeważają kobiety z dziećmi, więc może dlatego największym powodzeniem cieszą się tosty z szynką i serem. Tostery i panie nie nadążają z pieczeniem a tu trzeba jeszcze obsłużyć „nietostowych”, pomóc pakować prowiant na drogę, zrobić porządek na stolikach dla kolejnych oczekujących, odpowiadać na pytania, pocieszyć, zaprosić bo wielu jest nieśmiałych. Jednym słowem mieć oczy wokół głowy i reagować na różne sytuacje. W pokoju ze środkami higieny, kosmetykami, pampersami itd. dyżuruje dzisiaj mocna ekipa harcerzy ze Śląskiej Chorągwi ZHP. Będą też dbać o porządek w łazienkach i na korytarzach. Podobnie funkcjonuje kuchnia w Równi, gdzie niepodzielnie dyryguje wszystkim pani Jola Kopacz. I tam codzienne dyżury pełnią harcerze ale już nasi lokalni, z hufca w Sanoku.

Organizacji pozarządowych, które zgłaszają się do Fundacji Bieszczadzkiej koordynującej wolontariuszy w obu punktach jest wiele, świadczy o tym grafik zapełniony do końca przyszłego tygodnia. Prym wśród dyżurujących w Łodynie wiedzie fundacja Lucky Ski z Ustjanowej. Przychodzą na dyżury w składzie wieloosobowym rodzinno-przyjacielskim. Biorą dyżury najczęściej w weekendy i popołudniowo-nocne. Przez oba punkty przewinęło się już dziesiątki wolontariuszy, którzy zostawiają swoje obowiązki domowe, swoje rodziny i poświęcają czas na pomoc innym. Gdy zapytać dlaczego to robią, pada odpowiedź, że tak trzeba i nie wyobrażają sobie inaczej.