PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYBOREM OFERTY Z ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 7/FB/POKL09.01.02-18-277/13 FB z dnia 30.03.2015

Nr POKL. 09.01.02-18-277/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

1. Data sporządzenia protokołu 17.04.2015 r. godzina: 16:30

2. W dniu 30.03.2015 roku Fundacja Bieszczadzka zwróciła się w formie e-mail do niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym dotyczącym dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Sięgamy wyżej” :
Lp. Nazwa instytucji e-mail
1. CEZAS Sp.z.o.o. Rzeszów- Centrum Zaopatrzenia Szkół i Biur handel@cezasrzeszow.pl
2. KAS-TECH kasy fiskalne-Sanok kastech.sanok@gmail.com
3. FHU POMOCOWNIA Import-Export Sławomir Kossakowski e-pomocownia@wp.pl
4. OPI B. Kamiński T. Bobrowski Spółka Cywilna bok@edusklep.pl
5. „Mapy i Atlasy” mapyiatlasy@mapy.net.pl

3. Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności (Ogłoszenie numer 0001636) i na stronie http://www.fundacja.bieszczady.pl (w zakładce zapytania ofertowe).

Załączniki:
Załączniki:
PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYBOREM OFERTY Z ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 7/FB/POKL09.01.02-18-277/13 FB
z dnia 30.03.2015

O autorze

Skontaktuj się ze mną: