„ Św. Jan Nepomucen też pomoże”

„ Św. Jan Nepomucen też pomoże”

  • Projekt realizowany przezStowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły i Wsi Stefkowa „NASZ DOM”

Głównym celem projektu było doprowadzenie do lokalnego ożywienia miejscowej społeczności poprzez włączenie jej do wspólnych działań, mających na celu lepszą identyfikację z kulturowo-historycznym otoczeniem.. Jednym z pierwszych działań było wykonanie dokumentacji zdjęciowej stanu początkowego zabytkowych krzyży, dwóch kapliczek i figury Św, Jana Nepomucena. Działaniami renowacyjnymi objęto 2 kapliczki murowane, 1 murowany krzyż,1 żelazny krzyż, 2 nadrzewne kapliczki z krzyżami, 1 kamienną figurę Św. Jana Nepomucena na kolumnie . Działania renowacyjne objęły: 1)Kapliczki : oczyszczono i uzupełniono ubytki ścian kapliczek cegłą, wytynkowano i pomalowano ściany. Wzmocniono fundamenty, wykonano obrzeża wokół kapliczek i wypełnienie żwirem . Wymieniono dachy na dwóch kapliczkach ,wykonano i zamontowano krzyże na dachach dwóch kapliczkach. 2. Krzyże nadrzewne: oczyszczono je ze starych farb oraz wypełniono specjalnymi materiałami pęknięcia i inne ubytki w figurach Jezusa Ukrzyżowanego, zakonserwowano Krzyże i ich obudowy. 3.Figura Św Jana Nepomucena. Oczyszczono i odmalowano figurę. Wymieniono podstawę cokołu. Wszystkie obiekty zostały oznakowane tabliczkami informacyjnymi. Równolegle powstawała dokumentacja fotograficzna z przebiegu projektu. Kolejnym działaniem projektowym było zebranie informacji o istniejących krzyżach i kapliczkach: daty powstania, fundatorzy, okoliczności powstania, legendy, podania, opowieści itp. poprzez wywiady z mieszkańcami oraz studiowanie dokumentacji źródłowej itp. Został wydany folder z historią Stefkowej , informacjami o projekcie, o obiektach poddanych renowacji. zdjęciami pokazującymi efekt końcowy działań i wiadomościami o fundatorach kapliczek, krzyży i figury. Zwieńczeniem projektu było spotkanie dla mieszkańców wsi podczas którego nastąpiło podsumowanie projektu.