Celem projektu ‘’Organizacja punktu plenerowo-widokowego w Polańczyku’’ było ;
-wykorzystanie mało rozpropagowanego a niezwykle atrakcyjnego miejsca jakim jest góra Sawin do spotkań , odpoczynku i relaksu tak mieszkańców Polańczyka jak i turystów -zorganizowanie imprez które przyciągnąć mogą nie tylko dorosłych ale całe rodziny z dziećmi w różnym przedziale wiekowym -przedstawienie poprawnych nazw i umiejscowienie charakterystycznych punktów które widać z góry Sawin -zwiększenie atrakcyjności turystycznej Polańczyka -zintegrowanie społeczności Polańczyka przez zaangażowanie się jego mieszkańców w imprezy plenerowe.
W ramach projektu wykonano fotografię panoramy i umieszczono ja na specjalnym stelażu, dla turystów chcących dłużej podziwiać panoramę Bieszczadów zamontowano 2 ławy drewniane( 8 mb), zamontowano drewniane płotki wyznaczające granice punktu widokowego. Realizując cele projektu zorganizowano tez imprezy malarskie dla dzieci i młodzieży, w których z racji opieki brali także udział ich opiekunowie i rodzice . Organizację i prowadzenie tych imprez zlecono profesjonalnej plastyczce .Na górze Sawin odbyły się również loty latawców które zostały wykonane wcześniej przez uczestników w świetlicy gminnej .W porozumieniu z „kołem astrologicznym” przy L.O. w Lesku przeprowadzono plenery astrologiczne z obserwacją nieba przez specjalny teleskop. Podjęte działania już przynoszą efekty w postaci coraz większej ilości osób które odwiedzają „punkt plenerowo-widokowy” , wycieczki turystyczne które dotąd przejeżdżały tylko przez Polańczyk zatrzymują się na parkingu w sąsiedztwie „punktu p-w” i odwiedzają to miejsce. Miejsce to również stało się popularnym kierunkiem rodzinnych spacerów i miejscem spotkań mieszkańców Polańczyka i okolic.

Głównym celem projektu było doprowadzenie do lokalnego ożywienia miejscowej społeczności poprzez włączenie jej do wspólnych działań, mających na celu lepszą identyfikację z kulturowo-historycznym otoczeniem.. Jednym z pierwszych działań było wykonanie dokumentacji zdjęciowej stanu początkowego zabytkowych krzyży, dwóch kapliczek i figury Św, Jana Nepomucena. Działaniami renowacyjnymi objęto 2 kapliczki murowane, 1 murowany krzyż,1 żelazny krzyż, 2 nadrzewne kapliczki z krzyżami, 1 kamienną figurę Św. Jana Nepomucena na kolumnie . Działania renowacyjne objęły: 1)Kapliczki : oczyszczono i uzupełniono ubytki ścian kapliczek cegłą, wytynkowano i pomalowano ściany. Wzmocniono fundamenty, wykonano obrzeża wokół kapliczek i wypełnienie żwirem . Wymieniono dachy na dwóch kapliczkach ,wykonano i zamontowano krzyże na dachach dwóch kapliczkach. 2. Krzyże nadrzewne: oczyszczono je ze starych farb oraz wypełniono specjalnymi materiałami pęknięcia i inne ubytki w figurach Jezusa Ukrzyżowanego, zakonserwowano Krzyże i ich obudowy. 3.Figura Św Jana Nepomucena. Oczyszczono i odmalowano figurę. Wymieniono podstawę cokołu. Wszystkie obiekty zostały oznakowane tabliczkami informacyjnymi. Równolegle powstawała dokumentacja fotograficzna z przebiegu projektu. Kolejnym działaniem projektowym było zebranie informacji o istniejących krzyżach i kapliczkach: daty powstania, fundatorzy, okoliczności powstania, legendy, podania, opowieści itp. poprzez wywiady z mieszkańcami oraz studiowanie dokumentacji źródłowej itp. Został wydany folder z historią Stefkowej , informacjami o projekcie, o obiektach poddanych renowacji. zdjęciami pokazującymi efekt końcowy działań i wiadomościami o fundatorach kapliczek, krzyży i figury. Zwieńczeniem projektu było spotkanie dla mieszkańców wsi podczas którego nastąpiło podsumowanie projektu.

Głównym celem projektu było zaktywizowanie rodzin z terenu gminy Czarna wokół działań na rzecz swojego własnego rozwoju, inspirowanie innych do podobnych postaw, integracja środowiska lokalnego wokół przedsięwzięć odnoszących się do zdrowego trybu życia, wartości rodzinnych, odpowiedzialności za jakość życia swojego i najbliższego otoczenia. Każdy uczestnik projektu „Uniwersytet Rodzinny” otrzymał indeks studenta, w którym zbierał „wpisy zaliczeniowe” od Prowadzących poszczególne „zajęcia uniwersyteckie”.
Zajęcia zgrupowane były w 4 katedrach:
I. Katedra Rozwoju Osobistego
Dla mam i córek zorganizowano spotkanie z wizażystą i stylistą, który przeprowadził otwarty wykład oraz indywidualne analizy kolorystyczne dla uczestniczek. Wzmocnione w ten sposób poczucie wartości zaprocentowało podczas rodzinnego pokazu mody lnianej na wernisażu wystawy „Len na salony!”. Psycholog przeprowadził w formie wykładów i warsztatów zajęcia z dziećmi i rodzicami poświęcone budowaniu dobrych relacji z rówieśnikami, rodzicami, dziećmi. Tematyce zagrożeń z korzystania z internetu poświęcone było szkolenie dla starszych dzieci pt „ Prywatność w sieci – czyli czego jeszcze nie wiemy o internecie”
II. Katedra Aktywności Fizycznej
Zajęcia w tym bloku rozpoczęto od organizacji majówkowych wypraw rodzinnych poprowadzonych ścieżkami dydaktyczno – przyrodniczymi na terenie gminy. Rodzinne wędrówki, zakończone ogniskiem i biwakiem były też połączone z odkrzaczeniem i sprzątaniem szlaków. Z okazji Dnia Ojca zorganizowano wyprawę do ośrodka hipoterapii „Kucykowo” w Lipiu. Uczestnicy wyprawy mieli okazję spróbować swoich sił w jeździe po maneżu, a także porozmawiać z instruktorami na temat hipoterapii. Na zakończenie bloku zajęć fizycznych – już w aurze jesiennej – zorganizowano zajęcia z trenerem nordic walking.
III. Katedra Sztuki
Z racji utrudniony dostęp mieszkańców naszej gminy do kultury, z okazji Dnia Matki została zorganizowana rodzinna wyprawa do Arboretum w Bolestraszycach oraz Krasiczyna. Podczas Gminnych Dni Rodziny, Festynu Parafialnego oraz w czasie wakacji zorganizowane zostały warsztaty ceramiczne oraz zajęcia plastyczne: zwłaszcza zajęcia ceramiczne i tworzenie mega-baniek mydlanych cieszyły się wielkim powodzeniem.

IV. Katedra Regionalistyki
Regionalne gotowanie było pierwszym spotkaniem w tym bloku. Wspólne przygotowanie posiłków z kuchni bojkowskiej i greckiej było okazją do poznania tradycji kulinarnych regionu. W czasie warsztatów krywulkowych każdy uczestnik wykonał samodzielnie ozdobę z koralików, a ponadto zapoznał się z historią biżuterii koralikowej w Karpatach. Koncert pieśni karpackich w wykonaniu Zespołu Muzyki Dawnej „Vox Angeli” uświetnił pokaz mody lnianej z udziałem mieszkańców Czarnej.

„Kronika reportażowa” to projekt skierowany przede wszystkim do mieszkańców Krościenka, choć działania projektowe dotyczyły szerszej grupy. Krościenko to wieś o bardzo bogatej historii, gdzie stykały się różne kultury i narodowości. Projekt miał na celu udokumentowanie wiadomości historycznych, integrację mieszkańców i podniesienie atrakcyjności wsi. Młodzież (25 osób) od lipca do połowy września przeprowadzała wywiady z mieszkańcami wsi. Wszystko rejestrowali kamerą. Raz w tygodniu odbywały się kilkugodzinne spotkania w WDK w Krościenku, gdzie po prezentacji nagranego materiału omawiano działanie cząstkowe. Młodzież uczestniczyła również w zajęciach taneczno- wokalnych, uczyli się tańców ludowych różnych narodowości zamieszkujących wieś (Żydzi, Rusini, Polacy, Niemcy, Grecy). Poprzez te spotkania i wywiady uczyli się historii, poznawali bliżej mieszkańców. Ponieważ Stowarzyszenie jednocześnie pracowało z Fundacją Pamięć Która Trwa nad upamiętnieniem zbiorowej mogiły Żydów w Krościenku nad Strwiążem, udało się zorganizować spotkanie z Heleną Brus, córką kobiety, która uniknęła zagłady w 1942 roku. Dzięki opowieściom Heleny i przywiezionym przez nią zdjęciom mieszkańcy Krościenka mogli poznać zupełnie nieodkrytą historię wsi. W sierpniu młodzież pomagała uporządkować teren wokół mogiły, ułożyć kamienie na mogile. 09.08.2012 roku uświetniła odsłonięcie tablicy na mogile częścią artystyczną, którą przygotowała. Na uroczystość przyjechał naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, ksiądz proboszcz Krościenka i ksiądz grekokatolicki Roman Kiłyk. Na zakończenie projektu Stowarzyszenie przygotowało wystawę fotograficzną (zdjęcia dawnego Krościenka) „Przystań nad Strwiążem”. Został zaprezentowany film zmontowany z filmów reportażowych oraz degustacja potraw kuchni żydowskiej, polskiej, greckiej i ukraińskiej. W centrum wsi stanęła duża tablica informacyjna o historii Krościenka, która służyć będzie nie tylko mieszkańcom. Wykonano też tablicę wskazującą drogę nad mogiłę. Projekt dał szansę mieszkańcom na poprawienie stosunków sąsiedzkich, poznanie swojej miejscowości oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości.

Projekt Aktywni seniorzy w Ustrzykach Dolnych” skierowany był do ludzi starszych, samotnych, bez celu na lepsze jutro a jego celem była pomoc w znalezieniu sensu życia poprzez zapełnienie wolnego czasu, możliwości realizacji własnych marzeń i pomysłów. Dzięki uzyskanej dotacji , prowadzone były warsztaty rękodzieła artystycznego: bibułkarskie, koronkarskie, koralikarskie i filcowania. W warsztatach brało udział po 15 osób. W sumie przeprowadzono 40 godzin warsztatów,
Kolejnym działaniem były warsztaty muzyczne , które trwały 12 godzin, od czerwca do sierpnia 2012r. Dla członków zespołu muzycznego uszyto kamizelki oraz zakupiono obuwie. Na każdym ze spotkań był catering, a więc kawa, herbata, ciastka, napoje. Wolontariusze pomagali przy zakupach, organizacji warsztatów i cateringu. 18 sierpnia 2012r. Stowarzyszenie zorganizowało Rodzinny Festyn Integracyjny. Z otrzymanej dotacji sfinansowano zakup afiszy ogłoszeniowych. Wolontariusze rozdali uczestnikom festynu około 100l bigosu i 100l grochówki. Seniorki wystawiły swoje prace. Zespół Echo Ustrzyk bawił społeczeństwo.

Głównym celem projektu „Mały – Wielki Sportowiec” była integracja społeczeństwa lokalnego, zachęcenie młodego pokolenia do aktywności fizycznej oraz utworzenie grupy taneczno – sportowej Cheerleaders. W tym celu zostały przeprowadzone następujące działania:

1. Zorganizowano nabór do szkolnej grupy taneczno – sportowej Cheerleaders. 2. Przeprowadzono treningi 3. Zakupiono stroje dla zespołu 4. Zorganizowano warsztaty taneczne z profesjonalnym choreografem 5. Zorganizowano Spartakiadę dla dzieci przedszkolnych. W Spartakiadzie uczestniczyło 97 małych dzieci, które nie tylko brały udział w rywalizacji sportowej, ale także zachęciły do aktywnego wspierania swoje drużyny. Dla niektórych był to pierwszy udział w takiej imprezie. Spartakiadę rozpoczęto piosenką „Do Przodu Polsko” w wykonaniu gimnazjalistki ZSP Nr 1 w Ustrzykach Dolnych, co nadało powagi organizowanemu spotkaniu. Dzieci były zafascynowane zarówno obiektem Hali, jak również samą rywalizacją sportową. Całą Spartakiadę uatrakcyjniły występy Cheerleaderek. Zespół aktywnie włączył się w organizację imprezy, sprawując opiekę nad małymi sportowcami i dopingując ich zmagania sportowe. Zabawa taneczna zorganizowana w ostatniej części Spartakiady pozwoliła zintegrować wszystkie oddziały przedszkolne. Spartakiada była uroczystym podsumowaniem Projektu.

Głównym celem projektu było wypracowanie jednej z kilku zakładanych marek : Stowarzyszenia BALADHORA, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mokrem, wsi Morochów i Mokre. W projekcie proponowano jako jedną z marek, markę „Razem na ścieżkach tożsamości”. Sposobem realizacji był RAJD PIESZY pod tą nazwą. W ramach projektu zrealizowano następujące działania: 1. Ogłoszony został konkurs na projekt ścieżki edukacyjnej na terenie wsi Morochów, Morochownica, Zawadka, Mokre , o walorach historycznych, kulturowych, w konkursie nagrodzono dwie prace (nagrody stanowiły rowery), 2.na podstawie prac zgłoszonych do konkursu został opracowany autorski projekt „szlaku” 3. pozyskano partnerów projektu : Koło Gospodyń Wiejskich w Mokrem , zespół „Osławiony ,parafie : grekokatolicką w Mokrem i prawosławną w Mirochowie ,Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Nowosielcach , Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Morochów, 4. pozyskano grupę wolontariuszy (10 osób) 5. przygotowano program rajdu 6. Przeprowadzono rajd 23 czerwca 2012 ( ostatecznie w nim wzięło ok 300 osób) 7. wykonano film dokumentujący przebieg rajdu 8. opracowano autorski projekt tablic na ścieżce dydaktycznej 9. wykonano i zainstalowano tablice jw. (stanowią materialny rezultat projektu), 10.wykonany został folder okolicznościowy „Razem na ścieżce tożsamości”

Celem projektu było podniesienie jakości i wzbogacanie oferty turystycznej gminy Cisna oraz promowanie atrakcji turystycznych regionu Bieszczadów Wysokich pośród turystów krajowych i zagranicznych, a także ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego Bieszczadów poprzez dokumentowanie istniejących obiektów oraz ich opis w ramach tworzonej ścieżki historycznej. W II etapie projektu wykonano drewniane obudowy 3 cembrowin kamiennych studni zlokalizowanych w po jednej w każdej z wsi (Jaworzec, Łuh, Zawój). Obudowy zostały wykonane przez profesjonalna firmę specjalizującą się w budowie i rekonstrukcji drewnianych chat. Zaimpregnowano ogrodzenia 3 cmentarzy. Zlecono P. Stanisławowi Krycińskiemu przygotowanie tekstu oraz mapki ścieżki historycznej „Bieszczady odnalezione”. Wydrukowany został w nakładzie 5000 egz. folder zawierający teksty w języku polskim i ukraińskim. Tłumaczenie tekstu wykonała społecznie Pani Maria Mandryk-Fil, której rodzina pochodzi z Zawoja i Jaworca. Podczas wykonywania prac w terenie spotykano się z dużym zainteresowaniem turystów wędrujących z Kalnicy do Sinych Wirów i dalej w kierunku Łopienki. Z rozmów wynikało, że pomysł opisania wsi w istotny sposób uatrakcyjnił wędrówkę. Podkreślano również charakter edukacyjny i historyczny ścieżki. Warte odnotowania jest również pozytywne przyjęcie projektu przez mieszkańców gminy. Powszechna jest opinia, że dzięki niemu odkryty został nowy walor w ofercie turystycznej gminy Cisna.

Głównym celem projektu była integracja mieszkańców poprzez wspólne działania służące stworzeniu i rozwojowi Marki „Chmiel”. W ramach projektu zorganizowano spotkanie informacyjne dla mieszkańców Chmiela podczas, którego uczestnikom została przekazana pełna informacji na temat projektu „ Wokół marki turystycznej Chmiel- kontynuacja„ Działaj lokalnie VII”. Wyłonione zostały osoby będące zainteresowane uczestnictwem w zaplanowanych działaniach.
Odbyły się warsztaty „chmielowe różności” : warsztaty kulinarne regionalnych potraw, także z użyciem produktów z chmielu, warsztaty warzenia piwa domowego, warsztaty wyrobu ozdób z wosku pszczelego z wykorzystaniem gotowych form wraz z opracowaniem „chmielowego” wzornictwa, warsztaty fotograficzne(nauka kadrowania) pt. ”Mój Chmiel-mój dom”. W ramach spotkań z lokalną społecznością został opracowany wzór logo marki Chmiel, które zostało wykonane w formie tablicy promocyjnej. Zgodnie z zaplanowanymi działaniami odbyła się impreza promocyjna ” II Bieszczadzkie Święto Chmielu„ podczas której lokalne gospodynie zaprezentowały w formie stoisk swoje produkty oraz potrawy które poznały w trakcie organizowanych warsztatów. W trakcie imprezy odbył się certyfikowany „Bieszczadzki Konkurs Potraw Chmielowych”. Na stoiskach obok jadła pojawiły się wyroby z wosku pszczelego wykonane w trakcie wcześniej organizowanych warsztatów. Zaprezentowane zostały w formie wystawy zdjęcia wykonane przez dzieci i młodzież z Chmiela w ramach zrealizowanych warsztatów fotograficznych pt. „Mój Chmiel-mój dom”. Odbył się pokaz sprzętu piwowarskiego oraz warzenia piwa domowego połączony z degustacją piw domowych wykonanych podczas warsztatów.

Celem projektu była integracja społeczności lokalnej w celu podniesienia atrakcyjności miejscowości, zachowania obiektów dziedzictwa kulturowego wsi i poszerzenia oferty turystycznej oraz promocja miejscowości i jej walorów historyczno- przyrodniczych. Przypomnienie losów dawnych mieszkańców Polany.
W okresie od 1.05 do 30.10.2012 uporządkowano teren dawnego placu kościelnego- wykonano opryski randapem we własnym zakresie, wykoszono trawę, zgrabiono i wyniesiono ją poza teren placu. Wykonano remont dzwonnicy- drenaż. Wykonano prace konserwacyjne przy fundamentach dawnego kościoła. Uporządkowano teren nad rzeką- wykoszono i odkrzaczono teren, który dawniej był terenem rekreacyjnym dla mieszkańców wsi. Ładnie uporządkowany teren dawnego kościoła przyciąga coraz więcej turystów, którzy chętnie przystają i oglądają miejsce ciekawe pod względem historycznym i przyrodniczym. Widać wzmożony ruch turystyczny. Chętnie miejsce te odwiedzają również dawni mieszkańcy dla których teren ten ma wartość sentymentalną. Jest też miejscem coraz bardziej godnym ważnych uroczystości szkolnych i patriotyczno- religijnych które tu się odbywają. Wykonano mapę Pt.: „Śladami przodków”. Wykonano pocztówkę, która promuje projekt. Dostępna jest w Informacji Turystycznej gminy Czarna. Te działania miały na celu promocję miejscowości oraz przypomnienie losów dawnych mieszkańców Polany. Mapa została wykonana po licznych konsultacjach z dawnymi i obecnymi mieszkańcami Polany, było to też okazją do wspólnych spotkań i integracji między pokoleniami, dawnymi i obecnymi mieszkańcami wsi. Pocztówki z kolei promują naszą miejscowość oraz sam projekt na zewnątrz. Przeprowadzono w szkole konkurs wiedzy „ Polana jaka była- jaka jest”- przygotowano młodzież w dwóch grupach wiekowych- szkoła podstawowa i gimnazjum, odbył się etap szkolny a finał nastąpi wraz z uroczystym zakończeniem projektu. Przeprowadzono również konkurs plastyczny i fotograficzny pod tym samym tytułem- odbyły się plenery plastyczne oraz fotograficzne, które cieszyły się sporym zainteresowaniem dzieci i młodzieży ze szkoły w Polanie. Powstały piekne prace plastyczne i fotograficzne.