Ścieżka Historyczna „Tropiciele zaginionych śladów”

Ścieżka Historyczna „Tropiciele zaginionych śladów”

  • Projekt realizowany przezSzkołę Podstawową w Hoszowie.

Celem projektu było odszukanie śladów przeszłości, miejsc związanych z historią Hoszowa i okolic i zachowanie ich dla przyszłych pokoleń. W ramach projektu utworzono Ekomuzeum na terenie Hoszowa i Jałowego. Odnowiono i oznakowano miejsca i obiekty zabytkowe na terenie tych miejscowości. Utworzono kącik historyczny na terenie szkoły. Wydano folder i plakaty.