Celem projektu było odszukanie śladów przeszłości, miejsc związanych z historią Hoszowa i okolic i zachowanie ich dla przyszłych pokoleń. W ramach projektu utworzono Ekomuzeum na terenie Hoszowa i Jałowego. Odnowiono i oznakowano miejsca i obiekty zabytkowe na terenie tych miejscowości. Utworzono kącik historyczny na terenie szkoły. Wydano folder i plakaty.

Dzięki projektowi stworzono ludowy zespół pieśni, który liczy 25 osób dorosłych i 3 dzieci. Dla członków zespołu uszyto stroje regionalne. Powstały zespół promuje kulturę bojkowską na terenie całych Bieszczadów. Jest swoistym produktem lokalnym o charakterze kulturalnym

Celem projektu była ochrona dziedzictwa kulturowego, którego częścią jest bajka ludowa.
Wnioskodawcy zebrali lokalne bajki oraz podania ludowe. W akcję gromadzenia bajek włączone zostały dzieci uczęszczające do szkoły z miejscowości: Hoczew, Nowosiółki, Bachlawa, Średnia Wieś i Dziurdziów. Oprócz czytania bajek przez zaproszonych gości, odbyły się warsztaty plastyczne i teatralne, konkursy ze znajomości podań i bajek ludowych. Zrealizowano też etiudę teatralną o Biesach i Czadach.

Projekt miał na celu aktywizację środowiska twórczego z terenu gminy Lutowiska, które zainteresowane było wspólnym działaniem w ramach tworzenia produktów lokalnych, w tym jadła regionalnego. W związku z tym przygotowano plenerowe miejsce, które służyło pokazom i wystawom produktów lokalnych. W projekcie lokalni producenci dzielili się swoim doświadczeniem w wytwarzaniu produktów poprzez cykliczne warsztaty (haft karpacki, rzeźba, koronka frywolitkowa, bibułkarstwo). Odbył się wyjazd do Prudnika , który pozwolił bieszczadzkim producentom zaprezentować swoje produkty oraz wymienić się doświadczeniem z producentami z innego regionu.

Głównym celem projektu była promocja „Chaty Bojkowskiej” jako propozycji tradycji architektonicznej godnej naśladowania oraz przyszłej oferty ciekawych i pożytecznych działań. W ramach prac wykończeniowych wykonano, zgodne z tradycją, bojkowskie meble.
Budowana w Zatwarnicy „Chaty Bojkowska” to miejsce, gdzie lokalna społeczność może rozwijać swoje zainteresowania podczas licznych warsztatów i wydarzeń kulturalnych. Jest ona uzupełnieniem oferty edukacyjnej pobliskiej szkoły podstawowej. Jest też bazą kulturalną oferującą bardzo atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu.

W ramach projektu, którego celem była ochrona dziedzictwa Rudenki i okolic oraz wyeksponowanie tego dziedzictwa, powstało Ekomuzeum „Zielony Cień” im. Marii Czerkawskiej. Trasa szlaku Ekomuzeum o długości około 10 km łączy15 zabytków i ciekawych przyrodniczo miejsc. Jest oznakowana tablicami informacyjnymi, wyposażona w ławki. Jednym z elementów jest Izba Pamięci im. Marii Czerkawskiej. W zwiedzaniu Ekomuzeum pomaga wydany folder.

Celem projektu było ocalenie od zapomnienia zwyczajów, tradycji i bogatej kultury doliny Wiaru. Realizując projekt „Ocalić od zapomnienia” , opisano istniejące zabytki, miejsca historyczne Wojtkowej, Nowosielec, Wojtkówki, Jureczkowej, Grąziowej. Zebrano opisy tradycji, zwyczajów świątecznych, przepisy kulinarne. Skatalogowano pamiątki z przeszłości. Wydano publikację pt. „Dolina Wiaru- ocalić od zapomnienia”, która zawiera zarys historyczny wsi, tradycje świąteczne, kulinaria oraz zdjęcia przedmiotów codziennego użytku i wspomnienia najstarszych mieszkańców. Utworzono szkolny kącik regionalny, zamontowano 5 tablic historycznych.

Zamierzeniem projektodawców była odbudowa zniszczonego placu zabaw na terenie przyszkolnym. W efekcie prac powstało miejsce, gdzie rodzice oraz turyści ze swoimi dziećmi mogą spędzać przyjemnie wolny czas. Plac został wyposażony w huśtawki, zjeżdżalnię, przeplotnię i piaskownicę.

Projekt był kontynuacją działań realizowanych w roku 2006 w ramach „DL V”.
W 2007 r. przedłużono szlak Ekomuzeum o następne 12 km, zamykając w ten sposób pętlę. Na szlaku zostały wyeksponowane nowe obiekty dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego. Przedłużenie objęło 3 wioski : Brelików, Wańkową i Serednicę, w których zachowały się kompleksy o unikatowej wartości przyrodniczej, utworzono również bogate archiwum wraz z fotografiami obiektów byłych właścicieli majątków. Powstałe Ekomuzeum „Hołe”jest kolejną inicjatywą wzbogacającą szlak „Greenways Karpaty Wschodnie”.

W ramach projektu utworzono w Lutowiskach, obok szkoły, miejsce wypoczynku dla małych dzieci. Jest nim plac zabaw „Hopek”. Obiekt ten w połączeniu z istniejącym Arboretum i małym amfiteatrem tworzy kompleks wypoczynkowo – edukacyjny.