„Rewitalizacja krajobrazu kulturowego wsi Bystre”

„Rewitalizacja krajobrazu kulturowego wsi Bystre”

  • projekt realizowany przezTowarzystwo Opieki Nad Zabytkami, Oddział Bieszczadzki

Celem projektu było wykreowanie lokalnego produktu na bazie zasobów kulturowych, dającego możliwości rozwoju turystyki kulturowej oraz podstawę do utworzenia w przyszłości na terenie wsi ekomuzeum. W ramach działań poprawiono funkcjonalność obiektów zabytkowych poprzez ich konserwację i odkrzaczanie. Umożliwiono nieskrępowany dostęp do krzyży i przydrożnych kapliczek. Oczyszczono teren starego cmentarza z unikalną kamieniarką karpacką. Zabezpieczono wybrane obiekty poprzez wykonanie stylowego ogrodzenia. W nie użytkowanej cerkwi powstała stała ekspozycja śladów kultury materialnej i duchowej dawnych mieszkańców. Wydano folder o zabytkach i historii wsi Bystre.