„PRODUKTY NATURY”

„PRODUKTY NATURY”

  • Program realizowany przezStowarzyszenie Społeczne Dzieciom Bieszczadzkiej Szkoły w Zatwarnicy

W ramach projektu poszerzono Ekomuzeum „W Krainie Bojków” o skansen pszczelarski będący jednocześnie wystawą różnych typów uli pszczelich, oraz o ekspozycję rękodzieła i rzemiosła. W tym celu zaadaptowano wnętrze pracowni w Chacie :wyszlifowano drewniane ściany i wykonano kilku dodatkowych stołów/ław oraz drzwi wewnętrzne. Odbył się Kiermasz Bojkowski z okazji, którego zaprojektowano i wydano okazjonalną kartkę pocztową. Kobiety z Koła Gospodyń Wiejskich z Zatwarnicy zawiązały zespół folklorystyczny.