Prawa człowieka na Pętli Bieszczadzkiej

Prawa człowieka na Pętli Bieszczadzkiej

  • Projekt realizowany przezGrupa nieformalna: Bieszczadzki Uniwersytet Społeczny B/U/S

Głównym celem projektu było podniesienie świadomości i aktywności mieszkańców Bieszczadów w dziedzinie praw człowieka, postaw obywatelskich, ułatwienie im dostępu do kultury oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu. Poza tym pragnęliśmy zaangażować społeczność lokalną poprzez udział w projekcjach, dyskusjach, wolontariacie, konkursie.
Pierwszym etapem projektu było zorganizowanie 12. Objazdowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie. Bieszczady 9-13 września 2014r. W ramach festiwalu odbywającym się w miejscowościach: Ustrzyki Dolne, Czarna, Lipie, Lutowiska, Cisna, Wetlina odbyło się 28 projekcji, zaprosiliśmy 10 specjalistów, przeprowadziliśmy 7 paneli dyskusyjnych / telekonferencji, odbyły się spektakl, koncert, wystawa fotograficzna, warsztaty dla nauczycieli.
Kolejnym etapem była akcja obywatelska Marsz na wybory!, w którym młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna wzięła udział w konkursie na plakat zachęcający do aktywnego uczestnictwa w wyborach. Plakat wybrany przez jury został rozwieszony w miejscowościach powiatu bieszczadzkiego.
Ponadto w ramach projektu, od listopada do lutego, zorganizowaliśmy 12 projekcji filmów w Stuposianach, Lutowiskach, Zatwarnicy i Michniowcu w ramach kina objazdowego Watch Docs na Spacerze.
Na koniec podsumowaliśmy projekt na imprezie zamknięcia w Ustrzykach Dolnych (projekcja filmu, koncert, prezentacja podsumowująca działania projektowe).
W każdej projekcji udział wzięło ok. 20 widzów (frekwencja niższa niż zakładana przez organizatorów), udało się stworzyć grupę wolontariacką złożoną z młodzieży oraz osób dorosłych.
Efekty i korzyści: dzięki projekcjom w małych wsiach (remizy, GOKi, świetlice wiejskie, prywatne lokale usługowe) zwiększyliśmy dostęp do wydarzeń kulturalnych; podnieśliśmy atrakcyjność turystyczną Bieszczadów w okresie jesienno-zimowym (wśród widzów regularnie mieliśmy turystów z całej Polski, a nawet kilka osób z Europy – filmy w angielskiej wersji językowej); akcja obywatelska zwiększyła zaangażowanie w sprawy regionu; spośród wolontariuszy wyłoniliśmy liderów lokalnych, z którymi będziemy współpracować przy kolejnych działaniach grupy.