„Powrót do tradycji motorem rozwoju wsi”

„Powrót do tradycji motorem rozwoju wsi”

  • projekt realizowany przezStowarzyszenie Orelec

W Orelcu rozbudowano „Rodzinne centrum wypoczynku i rekreacji“ o piec chlebowy, ustawiony pod ogrodową wiatą i stworzono ogólnie dostępne miejsce, pełniące rolę sezonowego warsztatu rękodzieła ludowego, w szczególności tradycyjnego wypieku chleba, wyrobu bieszczadzkiej biżuterii (krywulek) i innych ginących zawodów jak np. gonciarstwa i wikliniarstwa.