„Małe marzenia”

„Małe marzenia”

  • projekt realizowany przezGrupa inicjatywna składająca się z rodziców dzieci tańczących w Zespole ‘Bandanki” nauczycieli ZSPnr1 w Ustrzykach Dolnych, pracowników Ustrzyckiego Domu Kultury

Podmiotem w projekcie były dzieci z zespołu tanecznego „Bandanki” oraz ich rówieśnicy z Ustrzyk i okolicznych miejscowości. Dzięki działaniom projektowym najmłodszy skład zespołu Bandanki rozszerzył się o nowych członków, stało się to dzięki promocji projektu w prasie lokalnej. Odbyło się spotkanie integracyjne„Zatańcz z Mikołajem” zespołu z dziećmi i młodzieżą ze środowiska lokalnego połączone z prezentacją umiejętności tanecznych. Na potrzeby projektu zespół przygotował nowe tańce z grupy tańców pogórzańskich z którymi wystąpił przed publicznością w nowo uszytych rzeszowskich strojach ludowych.